REQUIEM OCH ATALANTELAB

NewOpera CO

Speldatum:
Requiem ges fredag 24 januari 19.00
AtalanteLAB ges fredag 31 januari 19.00

Biljetter:
Fri entré

Requiem
NewOpera CO inleder i slutet av januari arbetet med ett nytt verk. Det skall bli ett verk med sångare, instrumentalister, elektronik och eventuellt en kör. Den nyskrivna texten och musiken kommer att knyta an till de traditioner som gjort ”Requiem” till ett begrepp i musikhistorien. Det sceniska kommer att vara starkt visuellt och associativt. Tre danskonstnärer skall stå för den sceniska aktionen. Under en vecka i slutet av januari inleds processen med en första arbetsvecka.

AtalanteLAB
Veckan därefter är det AtalanteLAB där NewOpera CO och Niklas Rydén bjuder in Konstkollektivet Högen och andra konstnärer för att utforska idéer i samtal, improvisationer, workshops och konstnärligt arbete på scenen. Syftet är att skapa möten, starta processer och realisera drömmar.

REQUIEM AND ATALANTELAB

NewOpera CO

Perform dates:
Requiem will be performed Friday 24 January 19.00
AtalanteLAB will be presented Friday 31January 19.00

Tickets:
Free admission 

Requiem
In the end of January NewOpera CO will start working on a new work. It will be a work with singers, instrumentalists, electronics and maybe a choir. There will be new written lyrics and music that link to the traditions having made ”Requiem” a concept in music history. The scenic will be highly visual and associative. Three dance artists will be responsible for the scenic action. During a week at the end of January, the process starts up with a first working week.

AtalanteLAB
The week after this there will be AtalanteLAB. Here NewOpera CO and Niklas Rydén invite The Art collective Högen and other artists to explore ideas in talks, improvisations, workshops and artistic practice on stage. The purpose is to create meetings, start processes and realize dreams.