OCEANIC
Marie Topp & Julia Giertz

Speldatum:
Torsdag 5 mars 19.00
Fredag 6 mars 19.00

Biljetter:
Köp biljetter

Längd:
60 min

En reflektion över lyssnandet och ljudens hierarkier. Ett landskap bestående av sjungande kroppar, ihållande ljud och mjuka konstruktioner. En ström som rör sig genom människor, material och miljöer. Ord som formas av kraft. Oceanic av koreografen Marie Topp och kompositören Julia Giertz. Att lyssna är inte bara en auditiv process som skärper och formar vår uppmärksamhet, utan också subjektivt översatt information. Att lyssna är att kontinuerligt skapa relationer.
Marie Topp (DK) och Julia Giertz (SE) möttes på Skolen for Moderne Dans i Danmark 2005. Sedan dess har de behållit en nära konstnärlig dialog. De senaste 10 åren har de kontinuerligt varit involverade i varandras konstnärliga projekt som kollegor och samarbetspartners, ofta i samarbete med ljusdesignern Mårten K Axelsson och dramaturgenn Igor Dobričić.

Medverkande
Koncept: Marie Topp and Julia Giertz
Koreografi & dans: Marie Topp
Ljud: Julia Giertz
Ljusdesign: Mårten K. Axelsson
Dramaturgi: Igor Dobricic
Producerat av: Visible Effects
Producent: Betina Rex
Turnétekniker: Uli Ruchlinski
Teknisk rådgivare: Daniel Araya, Felix Ahlberg Eriksson
Konsult: Sarah Melin
Foto: Sigrid Nygaard
Samproducerad av Slingan; Atalante, MDT, Dansstationen, Dansehallerne.
Residens: Konstnärsnämnden international residency program/Atalante, Inkonst, MDT, EMS
Med stöd av: The Danish Arts Foundation, Bikuben Fonden, Wilhelm Hansen Fonden, Knud Højgaard Fonden.

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:
160 kr Ordinarie
120 kr Rabatterad

På plats:
180 kr Ordinarie
140 kr Rabatterad

Rabatterad pris gäller för DCV-medlemmar, studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

OCEANIC
Marie Topp & Julia Giertz

Perform dates:
Thursday 5 March 19.00
Friday 6 March 19.00

Tickets:
Buy tickets

Length:
60 min

It is a reflection on listening and hierarchies within sound. It is a landscape of singing bodies, sustained sound and soft structures. It is a stream moving through humans, materials and environments. It is words being shaped by forces. It is Oceanic by choreographer Marie Topp and composer Julia Giertz. To listen is not only an auditory process; it sharpens and shapes our attention, a subjective translation of information. Listening is a continuum of relationships.
Marie Topp (DK) and Julia Giertz (SE) met at The National School of Performing Arts in Denmark in 2005 – since then they have maintained a close artistic dialogue. During the last ten years they have been continuously involved in each other’s artistic projects often in collaboration with lighting designer Mårten K Axelsson and dramaturge Igor Dobričić.

Credits
Concept: Marie Topp and Julia Giertz
Choreography and dance: Marie Topp
Sound: Julia Giertz
Lighting design: Mårten K. Axelsson
Dramaturgy: Igor Dobricic
Produced by: Visible Effects
Producer: Betina Rex
Tour technician: Uli Ruchlinski
Technical adviser: Daniel Araya, Felix Ahlberg Eriksson
Consultant: Sarah Melin
Photo: Sigrid Nygaard
Co-produced by Slingan; Atalante, MDT, Dansstationen, Dansehallerne.
Residency: Konstnärsnämnden international residency program/Atalante, Inkonst, MDT, EMS
Supported by: The Danish Arts Foundation, Bikuben Fonden, Wilhelm Hansen Fonden, Knud Højgaard Fonden.

Tickets price
Pre-booked online/telephone
160 SEK regular price
120 SEK reduced price

At the venue
180 SEK regular price
140 SEK reduced price

Reduced price for DCV-members, students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people