Kassandra Production 9-10/11
THE SOUL CATCHER

Scroll down for English. The Soul Catcher är en förförisk och djupt oroande föreställning om psykiskt våld, manipulation och makt i en blandning av performance, dans, spoken word och nykomponerad elektronisk musik. Föreställningen belyser de osynliga mekanismer som...

GEIGER 27-28/10
OKTOBERFEST

Scroll down for English. GEIGER är tillbaka med Oktoberfest! De kommer att presentera ett antal lokala, svenska och internationella artister som framför elektronisk opera, noise, buller, gnissel och pang samt ett elektroakustiskt kafé i Atalantes foajé! PROGRAM:...

Curious Chamber Players 20/10
EXERCISE FOR TWO & MORE PLAYERS

Scroll down for English. Uruppförande för verket Exercise for two & more players – ett hybridverk mellan ljud­ installation, konsert och musikalisk­ och visuell komposition. Konserten är ett sam­ arbetsprojekt mellan den nutida ensemblen Curious Chamber Players...

Tanja Andersson & Eva Svaneblom 12-13/10
OTHER TONGUE

Scroll down for English. Other Tongue har tappat rösten. Eller snarare språket. Som en produkt av svensk och norsk assimileringspolitik bankades meänkielin och samiskan bokstavligen ut ur stämbanden. Svenska, respektive norska var språken som skulle talas och skrivas....

5-7/10
SOLITARY TRAVELER

Scroll down for English. Operaperformance med tre sångare och en dansare.Var är vi nu? Vad ska vi göra? Är detta resans slutdestination? Solitary Traveler är en opera för tre röster som utspelar sig i något svävande och återkommande. Rösterna kan vara planeter som...