Med produktionen av Jon Fosses pjäs Skuggor (2009) framstår De Utvalgte som en grupp som lätt sammanför dansens, konsertens, teaterns och performancekonstens estetik. Skuggor utspelas i ett immateriellt landskap och karaktärerna är förbundna på olika sätt: barn, föräldrar, äkta makar, förälskelser. Dolda känslomässiga minnen kommer upp till ytan som sinnliga förnimmelser. Detta är en av de Fosseproduktioner som har spelats längst i världen, och ständigt aktuell på nya scener.

”Texten uppmanar till att ställa existentiella frågor och förundras över vilka vi är och hur vi sätter spår i varandras liv.” – Kari Holtan, regissör.

”De Utvalgte är en grupp som ständigt överraskar i sin förmåga att förnya sig, och använder sig av uttrycksmedel som gör dem till pionjärer och forskare” – sade redaktören och teaterkritikern Therese Bjørneboe 2011.

De Utvalgte gjorde sin första produktion 1995 och arbetar för tillfället med ett större work in progress-projekt. GIT – Göteborgs Internationella Teater, är ett projekt från Cinnober som vill kuratera internationell scenkonst. Skuggor är först ut, efter att Nordic Pilot ägde rum på Cinnober Teater 2016-2017.

Skuggor är en samproduktion mellan Atalante, Cinnober/GIT och De Utvalgte. Textas på svenska. Med stöd av Statens Kulturråd.

With Skuggor (Shadows, 2009), a play by Jon Fosse, Norwegian company De Utvalgte presents an artistic work joining contemporary dance, music making, theatre and art performance. Skuggor is played in a landscape of immateriality, and the characters presents familiar relationships: children, parents, couples, the ones in love. Hidden emotional memories flow to the surface as would it be the sensations of a wakening body. This is one of the productions of a play by Jon Fosse that has the longest running time, and is shown on ever new venues worldwide.

”The play encourages each one of us to ask questions of existence as well as be amazed over who we are and what role we play in each others lives” says director Kari Holtan.

”De Utvalgte is a company that always surprise in their ability for ongoing change, and use artistic expressions which makes them pioneers and scientists of their field”, theatre critic Therese Bjørneboe has said. De Utvalgte is currently working on a major new performance.

Producer GIT – Gothenburg International Theatre aims to curate international performing arts in the west of Sweden. Skuggor is a co-production between Atalante, GIT//Cinnober and De Utvalgte. Performed in Norwegian. Subtitles in Swedish. Support by Swedish Art Council.