Någonstans på vägen mellan flick- och vuxenlivet fick vi lära att det farligaste som finns är att tala om oss själva som kvinnor som inte begärts av män. Oavsett vad som hände oss i livet fick vi aldrig någonsin uttala de orden, inte ens inför oss själva, i de egna tankarna.

Malin Lindroths essä Nuckan vill bryta det tystnadslöftet, tvätta skammen ur ett epitet som länge har använts för att skambelägga den ofrivilligt ensamlevande, barnlösa, påstått oliggbara kvinnan och återuppfinna henne som civilisationskritiker.

Essän, som publicerades våren 2018, har väckt debatt och starka reaktioner. I Nuckan – epilogen står författaren själv på scenen och gör en nyläsning av boken i ljuset av mottagandet. Den iscensatta läsningen i regi av Cecilia Lagerström rör sig i en formmässig gränstrakt mellan installation, spoken word och performance lecture.

På scenen: Malin Lindroth & Anna Gustavsson
Regi: Cecilia Lagerström
Ljudkomposition: Anna Gustavsson
Rörlig bild & rum: Karin Wegsjö
Rekvisita: Emma Sande och Matilda Sande
Texter: Malin Lindroth
Produktion: Alkemisterna

Somewhere on our way from girlhood to middleaged women we were taught that it is extemely dangerous to talk about ourselves as women not desired by men. No matter what happened to us in life we weren’t ever allowed to describe ourselves as unwanted, unseen and unfuckable. Not even to ourselves, in solitude.

Malin Lindroths essay Nuckan wants to break this woe of silence, reclaim the position of the involuntary spinster and reinvent her as a cultural critic and a much needed voice in contemporary society.

The essay, published in the spring of 2018, has sparked debate and strong reactions. In Nuckan – the aftermath the writer herself appears on stage, revisiting the book in the light of its reception. This staged reading takes place in a borderland between spoken word, performance lecture and installation.

On stage: Malin Lindroth & Anna Gustavsson
Director: Cecilia Lagerström
sound composition: Anna Gustavsson
Moving image & room: Karin Wegsjö
Props: Emma Sande och Matilda Sande
Texts: Malin Lindroth
Production: Alkemisterna