I full skyddsdräkt kliver hon upp på scenen, sänder en blixt från sitt långfinger och skapar en feministisk elektricitetshow. Thunderstruck är inspirerad av uppfinnaren Nikola Teslas kringresande magishower vid förra sekelskiftet, då när elektricitet både var en vetenskaplig nyhet och underhållning. Den stora stjärnan i showerna var hans uppfinning teslaspolen som skapar stora blixtar.

Nu är Stina Nyberg här för att bota vår brist på fascination för elektricitet och återföra dess forna magi. Nyberg är koreograf och arbetar med dans, text, performance, ljus och mörker. Med hjälp av intervjuer, experiment och sin egen teslaspole skapar hon här en upplevelse av de osynliga krafter som omger oss – en upplevelse fylld av elektricitet, energi och magi! Hennes arbete utgår alltid från en feministisk syn på kroppen: på dess sociala, biologiska och politiska konstruktion och förmåga att röra på sig. Hon väljer ofta att arbeta i samarbete med andra, bl.a. som del av gruppen Samlingen, och betraktar sättet att arbeta på som del av det konstnärliga arbetet. Stina Nyberg har presenterat två produktioner på Atalante: Horrible Mixtures (2014) och Shapes of States (2016).

In full protective suit, she gets up on stage, sends a flash from her middle finger and creates a feminist electricity show. Thunderstruck is inspired by inventor Nikola Tesla’s traveling magic power at the turn of the century, when electricity was both a scientific news and entertainment. The big star in the show was his invention, the tesla pole that creates great flashes.

Now, Stina Nyberg is here to cure our lack of fascination for electricity and restore its former magic. Nyberg is a choreographer and works with dance, text, performance, light and darkness. With the help of interviews, experiments and her own tesla pole, she creates an experience of the invisible forces that surround us – an experience filled with electricity, energy and magic! Her work is always based on a feminist view of the body: on its social, biological and political construction and ability to move. She often chooses to work in collaboration with others, including as part of the group Samlingen, and considers the way to work as part of the artistic work. Stina Nyberg has presented two productions on Atalante: Horrible Mixtures (2014) and Shapes of States (2016).