Destination Atalante är Atalantes mötesplats för konstnärer och publik inom scenkonst, musik, film, text och bild. Fyra kvällar under hösten kommer Niklas Rydén och Saga Björklund Jönsson att bjuda in artister från olika konstområden. På Destination får de berätta om sina konstnärsskap, visa utdrag från saker som är under arbete och diskutera aktuella frågor inom konstområdet. De kommer också att bjuda in företrädare för kulturpolitiken och andra nyckelpersoner för att belysa kulturens villkor i Göteborg. På Destination Atalante vet en aldrig vad som väntar. Är det konsert i foajén, en hel föreställning på scen, samtal om ett verk under arbete, kulturpolitisk debatt, sceniska improvisationer, filmvisning, konstutställning, nycirkus eller en konstnärspresentation? Eller rentav alltihop på samma gång…

Program 10 december 2018
Reine Jönsson | kompositör, innovatör – om ett projekt där sensorer sys in i textilier som blir instrument som styr avancerad digital ljud- och musikalstring.
Slip of the Lip | Tanja Andersson, Linda Wardal, Emelié Sterner – om en pågående process i projektet Burn Baby Burn.
Blues i advent | Uncas Rydén gitarr, sång, Martin Oldsberg munspel, Niklas Rydén piano, spelar blues
Ami Skånberg Dahlstedt | danskonstnär, om projektet Yamamba – vals för en sårad släkting.
Konstkollektivet Högen | en grupp dans- och musikkonstnärer som gör två sceniska aktioner under kvällen.

Destination Atalante is Atalante’s new venue for artists and audiences in performing arts, music, movies, text and visual arts. Four nights during the fall, Niklas Rydén and Saga Björklund Jönsson will invite artists from different art fields to talk about their work, show excerpts from pieces in progress and discuss current issues in the art area. We will also invite representatives of cultural policy and other key persons to highlight the conditions of culture in Gothenburg. When you go to Destination Atalante, you never know what to expect. Is there a concert in the foyer, a whole performance on stage, talks about a work in progress, cultural policy debate, stage improvisations, film show, new circus or an artist presentation? Or even all at the same time …