– Träets varma, mjuka, sjungande klang tillsammans med glasens lite kyliga, gnistrande, vinande klang. Det måste väl låta underbart! Redan första gången Filip Augustson hörde de fantastiska systrarna Gretli och Heidi spela på sina glas väcktes idén om att få till stånd ett samarbete mellan den egna trion Viva Black och Gretli & Heidi.

Hösten 2015 tog samarbetet fart då Catharina Backman, Carin Blom, Peter Danemo och Filip Augustson skrev musik för gruppen som uruppfördes i Reaktorhallen R1 i Stockholm och i september 2017 släpptes skivan ”Mal Sirine”. Klanger som aldrig tidigare hörts utlovas när glasharpa, flaskor, skålar, tallrikar klingar tillsammans med fiol, bas och trummor. Systrarna har just varit på en veckas joddlingskurs i de schweiziska alperna, så lite joddling utlovas också.

Viva Black I trion finns erfarenheter från många stilar och genrer men i stället för att någon av musikerna ger upp sin genre så uppfinner de ett nytt, till stor del improviserat musikaliskt språk,  musik som passerar gränsen för jazz, folk och nutida musik, och där något nytt uppstår i mötet.

Gretli och Heidi, alias kompositörerna och musikerna Carin Blom och Catharina Backman har spelat tillsammans i över 25 år. De spelar på glas och flaskor samt använder sina röster som instrument.

Viva Black
Violin: Eva Lindal
Bas: Filip Augustson
Trummor: Christopher Cantillo

Gretli & Heidi
Glasharpa, skålar, flaskor, sång: Carin Blom & Catharina Backman

– The warm, soft, singing sound of the wood, along with the slightly chilly, sparkling sound of the glass. The first time Filip Augustson heard the amazing sisters Gretli and Heidi play on their glasses, he got the idea of a co-operation between his own trion Viva Black and Gretli & Heidi.

In autumn 2015, collaboration took place when Catharina Backman, Carin Blom, Peter Danemo and Filip Augustson wrote music for the group, first performed in Reaktorhallen R1 in Stockholm and in September 2017 the album ”Mal Sirine” was released. We promise sounds like never heard when glasses, bottles, bowls, plates blend together with violin, bass and drums. The sisters have just been on a one-week jodling course in the Swiss Alps, so some jodling is also promised.

The musicians in Viva Black have experiences from many styles and genres, but instead of some of the musicians giving up their genre, they invent a new, largely improvised musical language, music that crosses the boundary of jazz, folk music and contemporary music, where something new occurs.

Gretli and Heidi, alias composers and musicians Carin Blom and Catharina Backman have been playing together for over 25 years. They play on glasses and bottles and use their voices as instruments.

Viva Black
Violin: Eva Linda
Base: Filip Augustson
Drums: Christopher Cantillo

Gretli & Heidi
Glass harp, bowls, bottles, vocals: Carin Blom & Catharina Backman