En sökande individ i jakten på ett språk att hålla fast vid. Allt är bara ett spel. Hon omfamnar möjligheterna som möter henne, och låter situationerna forma henne till ett nytt jag. Hon leder sig själv mot någonting nytt, någonting bortom alla klichéer och påverkan från omvärlden. I Prologue utforskar Björn Säfsten och Sophie Augot språkets våld. Kroppen och sinnet, och dess samspel ligger öppet blottade. Det är en lek, med både språkets uppbyggnad och kroppens semantik. Ett rollspel där konstruktion och mening slängs sönder och samman.

Björn Säfsten skapar koreografisk konst i tätt samarbete med sina konstnärliga team och fokuserar ofta på våra kroppar och sinnen; hur de samspelar, formas och uttrycker sig. Han är utbildad vid Balettakademien i Stockholm och tog år 2009 emot Birgit Cullbergstipendiet. De senaste åren har han även arbetat i ett 4 årigt forskningsprojekt på Umeå Konsthögskola tillsammans med filosofen Per Nilsson. Sophie Augot är en frilansande dansare med bas i Stockholm och har samarbetat bland annat med koreografer Efva Lilja, Martin Forsberg, Stina Nyberg, Cristina Caprioli, Kenneth Kvarnström, Alexander Gottfarb, Anna Källblad och Carl-Olof Berg. Sophie har jobbat till och från med Björn Säfsten sedan 2006.

Medverkande
Idé, kostymkoncept, scenografi: Anja Arnquist, Sophie Augot, Björn Säfsten
Koreografi: Björn Säfsten
Dansare: Sophie Augot
Ljus: SUTODA
Foto: Chrisander Brun
Filosof: Per Nilsson
Kostymassistent: Anna Benettsson
Produktion: Säfsten Produktion och Nordberg Movement
Samproduktion med NorrlandsOperan
Producerat med stöd av Kulturrådet, Stockholms Stad, Konsthögskolan i Umeå och Vetenskapsrådet

Längd: 55 min

In Prologue Björn Säfsten and Sophie Augot explores the violence of language. The body and the mind and its connected actions are here laid bare. The focus is on creating identified representations and then engaging them in a role-play, juggling both their construction and their possible meaning. It’s a game with both the syntax and the semantics of the body and it’s gestures. Bringing images to life that visually problematize our notion of interpretation.

Björn Säfsten creates choreographic art in close collaboration with his artistic teams and often focuses on our bodies and minds; how they interact, shape and express themselves. He was educated at the Ballet Academy in Stockholm and received Birgit Cullberg scholarship 2009. In recent years, he has also worked in a four year research project at Umeå Academy of Fine Arts, together with philosopher Per Nilsson. Sophie Augot is a freelance dancer based in Stockholm. She has collaborated with, among others, choreographers Efva Lilja, Martin Forsberg, Stina Nyberg, Cristina Caprioli, Kenneth Kvarnström, Alexander Gottfarb, Anna Källblad and Carl-Olof Berg. Sophie has been working on and off with Björn Säfsten since 2006.

Credits
Idea, costume concept and scenography: Anja Arnquist, Sophie Augot and Björn Säfsten
Choreography: Björn Säfsten
Performer: Sophie Augot
Lighting design: SUTODA
Photo: Chrisander Brun
Philosopher: Per Nilsson
Costume Assistant: Anna Benettsson
Production: Säfsten Produktion and Nordberg Movement
Co-production with NorrlandsOperan
Made possible with the support by the Swedish Arts Council, City of Stockholm, Umeå Academy of Fine Arts and the Swedish Research Council

Duration: 55 min