Schackmatt är ett dans/scenkonstverk som har sin bas i neurovetenskapen där olika verktyg och metoder inom neurologisk forskning tillämpas. Mari Vittradotter Johansson vill skapa flera dimensioner där tankar, känslor och fysiska uttryck går in och ut ur varandra som logiska, absurda situationer och mindfucks. Inom neurovetenskaplig forskning finns idag tekniken att styra specifika grupper av nervceller som påverkar beteendet. Denna möjlighet är en stor inspiration till att forma detta verk som startar sin process hos Atalante Transit-residens.

Koreograf: Mari Vittradotter Johansson
Dansare/scenkonstnärer: Mari Vittradotter Johansson, Lise Blomqvist, Bodil Karlsson, Hanif Sadeghitehrani
Fotograf: Marie Carlén

Schackmatt is a dance/performance piece based on neuroscience where different tools and methods within neurological research are applied. Mari Vittradotter Johansson wish to create multiple dimensions where thoughts, feelings and physical expressions cross through each other in the form of logical and absurd situations and mindfucks. The piece draws inspiration from current neuroscientific research where scientists have developed the technology to control specific groups of nerve cells which manipulates behavior. This possibility is a great inspiration to shape this piece, which starts its process at Atalante Transit-residence.

Choreographer: Mari Vittradotter Johansson
Dancers/performers: Mari Vittradotter Johansson, Lise Blomqvist, Bodil Karlsson, Hanif Sadeghitehrani
Photographer: Marie Carlén