En gång i månaden anordnar de fyra gruppbostäderna i Frölunda som går under namnet ”Kvartetten” en fest som kallas Kvartettfest. Från och med hösten 2018 arrangeras festerna av den nybildade Kulturföreningen Kvartetten. Vanligtvis hålls festerna på Frölunda Kulturhus, men den här lördagen i december flyttar festen in till Atalantes lokaler i centrala Göteborg. Alla är välkomna att vara med på festen, oavsett funktionsvariation! Kvartettfesten kan du träffa kompisar, dansa och fika. Konstnärer och musiker från Kvartettens fyra gruppbostäder kommer att ställa ut sina verk och bjuda på musikunderhållning. Det kommer att vara lotteri där det går att vinna fina priser. Du får lyssna på levande musik och alla som vill kan framträda på öppen scen. Festen avslutas med disco. Kom och dansa med oss! 

Once a month the four group homes in Frölunda that goes by the name ”the Quartet”, arranges a party called the Quartet Party. From the autumn of 2018 the parties are arranged by the newly formed association Kulturföreningen Kvartetten. Usually the parties are held at Frölunda Kulturhus, but this Saturday in December, the party moves to Atalante’s premises in central Gothenburg. Everyone is welcome to attend the party, regardless of variations in cognitive and physical function!

At the Quartet Party you can meet friends, dance and have Swedish fika. Artists and musicians from the Quartet’s four group homes will exhibit their works and entertain with live music. There will be a lottery where you can win great prizes. You can listen to live music and anyone, who wants to, can appear on the open stage. The party ends with disco. Come and dance with us!