Det finns en saga som berättar om Beauty and the Beasts fascination för deras egen skugga. De stirrade på den, juckandes, frustandes, pekandes, härjandes, med fladdrande tungor, glödande ögon och blod som rann ur mungipan. Tills deras skugga en dag vaknade, blev levande och sedan åt upp dem. Beauty and the Beast är nu ”DEAD”.

I mer än två decennier har duon Beauty and the Beast, Amanda Apetrea och Halla Ólafsdóttir, varit en mytisk kraft inom danskonsten. Tillsammans har de skapat nya lyriska uttryck med sina hesa röster och poetiska danser. Deras nya föreställning, DEAD, är en pornografisk och dystopisk dansföreställning som genom inre och yttre verkligheter löder samman dans, poesi och musik med skönheten i det mörka. Den undersöker uttryck för sexualitet, kropp och kön och flirtar med kraften som finns i kåthet och lust. En kraft som de tror kan flytta berg.

Föreställningen kommer att utföras i samtycke och samförstånd med publiken. Detta innebär att de som väljer att delta går med på vad som än händer under föreställningen. Det innebär också att vem som helst kan lämna rummet när som helst. Som alltid handlar det om er och om dem och all kärlek däremellan.

Medverkande
Av och med: Amanda Apetrea och Halla Ólafsdóttir
Ljusdesign och scenografi: Chrisander Brun
Med musik av: Karin Dreijer, Linnéa Martinsson och Zhala Rifat
Text: Amanda Apetrea och Halla Ólafsdóttir
Skräddare: Kajsa Lisa Larsson
Producent: Sara Bergsmark
Foto: Märta Thisner.
Rådgivare: Nadja Hjorton och Chrisander Brun
Ljudmix: Elize Arvefjord
Teknik: Björn Kuajara
Administrativ struktur: Konstnärskooperativet Interim kultur

Samproducerad av MDT, Atalante, Dansstationen och BUDA Art Center, med stöd av Konstnärsnämnden, Stockholms Stad och Kulturrådet. Presentationen är en del av EU-projektet [DNA] Departures and Arrivals, vilket är sam-finansierat av Europeiska Kommissionen genom programmet Kreativa Europa.

There is a story that tells of Beauty and the Beast’s fascination with their own shadow. They kept looking at it, scratching it, pecking at it, fisting it, burning it, licking it, until their shadow woke up, became alive and ate them. Beauty and the Beast are now “DEAD”.

For more than two decades the duo Beauty and the Beast, Amanda Apetrea and Halla Ólafsdóttir have remained a mythical force in dance and have created new lyrical expressions with their gravelly voices and poetic dances – musing over love, heartbreaks, friendship and togetherness, war, death and sex. Their new show, DEAD, is a dystopian and pornographic dance performance that merges dance, poetry, music, the beauty of darkness and the in between, seeing inner and outer realities. Exploring expressions of sexuality, body and gender flirting with the power of horniness and lust. A power that they believe can move mountains.

The show will be performed under consent in agreement with its audience, which means that anyone who enters agrees to what ever will happened during the show. It also means that anyone can leave at any time. As always it is about you and them and all the love in between.

Credits
With and by: Amanda Apetrea and Halla Ólafsdóttir
Light and scenography: Chrisander Brun
With music from: Karin Dreijer, Linnéa Martinsson and Zhala Rifat
Text: Amanda Apetrea and Halla Ólafsdóttir
Tailor: Kajsa Lisa Larsson
Producer: Sara Bergsmark
Photo: Märta Thisner
Professional feedbackers: Nadja Hjorton and Chrisander Brun
Sound mix: Elize Arvefjord
Technician: Björn Kuajara
Administrative structure: The Artist Cooperative Interim kultur

Co-produced by MDT, Atalante, Dansstationen and BUDA Art Center, with support of The Swedish Arts Grants Committee, The City of Stockholm and Swedish Arts Council. This presentation is part of the project [DNA] Departures and Arrivals, which is co-financed by the Creative Europe program of the European Commission.