Om en drömmer om extas och otillräcklighet… Om en drömmer om att gå och aldrig riktigt komma någonvart, på en liten stig genom andra saker…

We Will Have Had Darker Futures försöker att väva samman dåtid med nutid och framtid, men även att blanda dem i en tidsloop där vi helt kan komma att tappa tidsuppfattningen.
 We Will Have Had Darker Futures tänker sig möjliga framtidsscenarier med hjälp av dagdrömmeri, språk och dans. Samtidigt betonas vikten av tiden som passerar i en kollektiv stickningsakt.
 We Will Have Had Darker Futures är ett tillfälligt avbrott, en visionär parallell verklighet som kontemplerar gränserna mellan dåtid och nutid.

Rebecka Stillman arbetar i olika format men alltid inom koreografifältet. De projekt som hon initierar har gemensamt en strävan att arbeta i gränslandet mellan det okända/bekanta och vägen att komma dit.
Inga har en drivkraft för att skapa sammanhang och samarbeten i ett nära relation mellan koreografer och musiker. Katie Vickers är en amerikansk dansare/koreograf som bor i Bryssel, Belgien. Efter att ha fått hennes BFA i vid Ohio State University flyttade hon till Europa för att studera vidare och arbeta.

Koncept, koreografi & performance: Katie Vickers, Inga Huld Hákonardóttir och Rebecka Stillman
Ljusdesign: Clive Mitchell
Kostym: Wim Muyllaert, Katie Vickers, Inga Huld Hákonardóttir och Rebecka Stillman
Scenografi: Wim Muylaert, Ken Van De Mierop, Mathilda Perrot (praktikant) och Sofie Durnez
Ljud: Ruben Nachtergaele, Katie Vickers, Inga Huld Hákonardóttir och Rebecka Stillman
Konstnärlig rådgivning: Dries Douibi
Video och klippning: Stanislav Dobák
Fotografi: Sofie Jaspers
Produktion: Kosmonaut
Samproduktion: Slingan Tre scener, deSingel, MDT. 
Med stöd av: the Province of Antwerp, Konstnärsnämnden, wpZimmer, ccBerchem, de School van Gaasbeek, Kulturrådet, Reykjavik City.

If one dreams of ecstasy and lameness…
If one dreams of going and never really getting anywhere on a little path through other things…

We Will Have Had Darker Futures attempts to weave together past, present and future and to mix it all up into a time loop allowing our sense of temporality to be blurred.
 We Will Have Had Darker Futures thinks of possible futures through daydreaming, language, and dance while emphasizing the passage of time in the act of collective finger knitting. 
We Will Have Had Darker Futures is a short term detachment, a visionary parallel reality that contemplates the bounds between past and present.

Rebecka Stillman works in different formats but always within the realm of the choreographic. The projects she initiates have in common a quest for the middle ground and the unfamiliar in the familiar, often through a protocolized procedure aimed at getting there.

Inga Huld Hákonardóttir has a drive to cultivate collaborative environments and her works have up to this point all been made in close collaborations with choreographers and musicians. Katie Vickers is an American dancer/choreographer who lives in Brussels, Belgium. After receiving her BFA in performing arts at The Ohio State University (2010), she moved to Europe to further study dance.

Concept, choreography & performance: Katie Vickers, Inga Huld Hákonardóttir and Rebecka Stillman
Light: Clive Mitchell
Costume: Wim Muyllaert, Katie Vickers, Inga Huld Hákonardóttir and Rebecka Stillman
Stage: Wim Muylaert, Ken Van De Mierop, Mathilda Perrot (intern) and Sofie Durnez
Sound: Ruben Nachtergaele, Katie Vickers, Inga Huld Hákonardóttir och Rebecka Stillman
Artistic advaisor: Dries Douibi
Video: Stanislav Dobák
Photo: Sofie Jaspers
Production: Kosmonaut
Co-production: Slingan Tre scener, deSingel, MDT. 
With support from: the Province of Antwerp, Konstnärsnämnden, wpZimmer, ccBerchem, de School van Gaasbeek, Kulturrådet, Reykjavik City.