Det är två personer. Den ena har varit där länge. De väntar på något. Det går dagar, månader, år. Allt är fruset. Vatten, is, tistlar, rosor. Svanar slåss med tjurar. De pratar. Minns. Känner de varandra? Vad är det de väntar på? Medan tiden går funderar de på vad som är viktigt i livet och dras med i fantasier, drömmar och rädslor. Och så en dag, till slut… Regrets är en elektronopera med sjungen dramatisk text till elektroniska ljudvärldar och instrument. Regrets handlar om ånger, om olika livsval, om skuld, om försoning, och om det faktum att vi alla skall dö. Iscensättningen görs i ett rum som har det visuella i fokus, med gradängen som spelplats och publiken på scenen med artisterna helt nära. I sex scener får vi möta de två som talar om livsval, tillkortakommanden, hur fort allting går, saker som aldrig blev av, och att det kanske inte blev så fel ändå…

Medverkande
Libretto & musik: Niklas Rydén
Sång & dramaturgi: Saga Björklund Jönsson
Sång & violin: Karin Wiberg
Sång, synt, piano, aktion: Niklas Rydén
Ljusdesign: Viktor Wendin
Ljuddesign: Rasmus Persson
Foto: Beata Rydén

There are two people. They are waiting for something. One has been there for a long time. Days, months, years are passing by. Everything is frozen. Water, ice, thistles, roses. Swans fighting with bulls. They are talking. Remembering. Do they know each other? What are they waiting for? While the time slips away they are drawn into fantasies, dreams and fears. And then one day, in the end… Regret is an electro opera with sung dramatic text embedded in electronic soundscapes and instruments. Regrets is about different choices of life, about guilt, reconciliation, and the fact that we all will die. The staging is made in a room that has visual focus, with the seatings used as a playground and the audience on the stage with the artists very close. In six scenes we meet the two characters. They talk about life choices, shortcomings, how fast everything goes, things that never were realised and that it maybe not went so bad anyway…

Credits
Libretto & music: Niklas Rydén
Song & dramaturgy: Saga Björklund Jönsson
Song & violin: Karin Wiberg
Song & piano: Niklas Rydén
Light design: Viktor Wendin
Sound design: Rasmus Persson
Photo: Beata Rydén