(scroll down for English)

Colores är ett verk där kör, dansare, sångsolister, musiker och en ljuskonstnär utforskar tillvarons gränsland.

Vad finns där natten möter dagen och där gråten möter skrattet? Vad finns i utrymmet mellan tonerna? Vad finns där rörelse möter stillhet och i utrymmet mellan två människor när de tittar på varandra? Vad finns där ljud möter tystnad? Vad finns där liv möter död? Föreställningen är ett samarbete mellan Sverige och Mexico där den mexikanske dansaren och koreografen Ricardo Rubio har bjudits in för samverkan med flamencoartister från World Dance Company och flamencokören Voces Flamencas. Colores är en filosofisk och emotionell betraktelse över livet som det är. Föreställningen bygger på många, långa och djupa samtal kring livsfrågor och om flamencokonstens möjligheter att gestalta dessa. Hur ser olika skeden av en människas liv ut, och vad uppstår i övergången mellan dessa faser? Hur kan vi som flamencoartister expandera vår konstforms verktyg och gestalta livsfaser som tillblivelse, liv, död, sorg och befrielse och samtidigt hålla frågorna levande utan att ge några svar? Publikröst: ”Colores is like a deep healing – a moment of philosophical and emotional reflection, where I both cried and felt joy.”

Längd: 75 minuter

———————————

Colores is an innovative flamenco performance where a choir, singers, dancers and a guitarist investigates the different borderlands of existence.

What happens when night meets day, weeping meets laughter, movement meets stillness, sound meets silence? What’s inbetween the notes? What exists where life meets death? The show is an intercultural cooperation between Sweden and Mexico, where the mexican dancer an choreographer Ricardo Rubio has been invited to work with flamenco artists from World Dance Company and the choir Voces Flamencas. The performance was inspired by many talks about life issues and the flamenco art as such. Questions were raised about the space between different life stages, such as creation, life, death, sorrow and release. How could we as flamenco artists, wanting to expand the flamenco expression, express this with our own tools? Colores is the result of this investigation, striving to keep the questions alive, not giving answers. Audience response from the premiere in Gothenburg 2016: “Colores is like a deep healing – a moment of philosophical and emotional reflection, where I both cried and felt joy.”

Length: 75 minutes