Daniel Götesson / EKTA är en mångfacetterad konstnär som har uppmärksammats internationellt för sina verk och offentliga väggmålningar utställda över hela Europa. Bland andra projekt har han nyligen arbetat med flera offentliga konstinstallationer för olika kommuner i Sverige. Götessons innovativa och experimentella inställning till sin egen praktik handlar om självsabotage som arbetsmetod.

Under våren anordnar Svenska Tecknare och Illustratörcentrum after works i Atalantes foajé. Illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och andra som är intresserade av visuell kommunikation träffas, minglar och lyssnar på två korta samtal på ett tema. Vi kommer också ha release för Svenska Tecknares medlemstidning Tecknaren.

Svenska Tecknare är en branschorganisation med ca 1500 medlemmar som organiserar tecknare, serietecknare, grafiska formgivare och animatörer. Svenska Tecknare ger ut tidningen Tecknaren 6 nr per år och hjälper medlemmar med juridiska frågor och arvodesrådgivning. Illustratörcentrum är en organisation som marknadsför kreatörer, publicerar katalogen Swedish Illustrators & Graphic Designers och har Sveriges största hemsida för visuella kreatörer.

Daniel Götesson / EKTA is a multifaceted artist who has been acknowledge internationally for his works and public murals exhibited throughout Europe. Among other projects, he has recently worked with several public art installations for different municipalities in Sweden. Götesson’s innovative and experimental approach to his own practice is about self-destruction as a working method.

During spring, the association Svenska Tecknare and Illustratörcentrum arranges after works in the foyer of Atalante. Illustrators, graphic designers, animators, cartoonists and everyone interested in visual communication meet up and mingle and listen to two short discussions. There will also be a release for the magazine Tecknaren.

The association Svenska Tecknare organises Sweden’s professional illustrators, graphic designers and animators and has some 1500 members throughout the country. The office is situated in Stockholm and has six employees working with administration, legal advice and communication. Tecknaren, our magazine for illustrators and graphic designers is published six times annually. Illustratörcentrum is the largest agency for visual communication in Sweden, representing professional illustrators, graphic designers and animators, all with their particular styles and skills.