In the Darkness, Everything Went All Black utspelar sig i totalt mörker, i en annan värld kanske. Det är en värld där någonting gömmer sig i mörkret, Det finns också spår av annat liv på platsen, två personer försöker de förtvivlat hitta en väg ut mot friheten och ljuset. In the Darkness, Everything Went All Black är en operaupplevelse som undersöker mörkrets sensoriska egenskaper. Lyssnar vi mer aktivt när vi inte längre ser? Hur uppfattar vi ljud vi hör i totalt mörker?

Föreställningen är skriven för två operasångare och live-elektronik och framförs på engelska. Konceptet är skapat av Hedvig Jalhed, Mattias Rylander, Jörgen Dahlqvist, Kent Olofsson och Agnes Wästfelt. Musiken är komponerad av Kent Olofsson och texten är skriven av Jörgen Dahlqvist. För scenografin står Mattias Rylander. Verket gestaltas av sångarna Hedvig Jalhed och Agnes Wästfelt.

In the Darkness, Everything Went All Black är ett samarbete mellan Operation Opera and Teatr Weimar. Operation Opera producerar musikdramatik i Halmstad med stöd av Kultur i Halland och Kulturförvaltningen i Halmstad. Teatr Weimar har stöd från Statens Kulturråd och Malmö Stad. Föreställningen dokumenteras genom stöd från Stiftelsen Scenkonstens Historia i Göteborg.

In the Darkness, Everything Went All Black is set in darkness, in another world perhaps. It’s a place where something or someone is hiding in the dark. There are also other traces of life there, two persons are desperately trying to struggle with the situation they are put in, hoping to find a way towards the freedom and the light. In the Darkness, Everything Went All Black is an opera experience that investigates the sensory features of blindness. Do we listen more actively when we can’t see? How do we perceive sound in the dark?

The opera is written for two singers and live electronics and performed in English. The concept is created by Hedvig Jalhed, Mattias Rylander, Jörgen Dahlqvist, Kent Olofsson, and Agnes Wästfelt. The music is composed by Kent Olofsson and the text is written by Jörgen Dahlqvist. The set design is created by Mattias Rylander. The opera is performed by the singers Hedvig Jalhed and Agnes Wästfelt.

In the Darkness, Everything Went All Black is a collaboration between Operation Opera and Teatr Weimar. Operation Opera produces music theatre and opera in Halmstad and is supported by Kultur i Halland and Kulturförvaltningen in Halmstad. Teatr Weimar is supported by Statens Kulturråd and Malmö Stad. The performance is documented with support from Stiftelsen Scenkonstens Historia in Gothenburg.