Innan radio och grammofon kom in i hemmen kunde de stora symfoniska verken, som spelades i konserthusen, framföras även i hemmiljö genom att två personer spelade fyrhändigt piano. Sittande bredvid varandra på pianopallen tog den ena hand om basregistret och den andra ansvarade för diskanten. Ibland när en melodi vandrade mellan registren kastades en ”karda” över medspelaren som då fick ducka.

Pianisterna Kristine Scholz och Mats Persson har förädlat denna sortens duospel sedan 1972 och turnerat världen över, framträtt på de stora festivalerna och uruppfört verk skrivna direkt för dem. Med Lisa Ullén och Sten Sandell, båda mästare i improviserandets konst, bildar de en kvartett som samlas runt en och samma flygel. Tillsammans spelar de två, fyr- och åttahändigt i soloimprovisationer och nykomponerad musik av bland andra Mats Persson.

Before radio and gramophone entered peoples homes it was possible to produce the sound of the big symphonic works, played in the concert houses, also at peoples homes, with the help of two people playing four-handed piano together. Sitting next to each other on the piano stool, one in charge of the base register and the other responsible for the treble. Sometimes a hand from one player was thrown over the other who quickly had to bow away.

The two piano players Kristine Scholz and Mats Persson have developed this kind of duo playing since 1972 and toured around the world. They have participated at major festivals and performed works written directly for them. Together with Lisa Ullén and Sten Sandell, both masters of improvisation, they gather around one single grand piano. They will perform two, four and eight handed soloimprovisations and new music written by Mats Persson.