Göteborg Art Sounds 2018 handlar om att presentera spännvidden mellan det allra nyaste inom den samtida musiken, till det som har varit med och stakat ut musikaliska riktningar långt utanför den konstmusikaliska kretsen och det som uppstår i stunden när musiken får fritt spelrum. Göteborg Art Sounds startade 1999 och är idag Sveriges största festival för ljudkonst, nutida konstmusik, improvisation och elektronika.

Programmet på Atalante innehåller musikaliska kammarspel, ensemblekonserter med starkt Göteborgsfokus och minimalistisk instrumental proto-pop. Programmet bjuder även på den Belgiske gitarristen Kobe Van Cauwenberghe som bl.a. framför Brian Eno & Robert Fripps verk The Heavenly Music Corporation från albumet No Pussyfooting.

Nytt för 2018 års upplaga är att festivalen samarbetar med fyra internationella gästkuratorer, som alla har bidragit till festivalen. De kuratorer som varit med och skapat programmet på Atalante är Peter Burton, konstnärlig ledare för festivalen Suoni per il Popolo i Montreal, Kanada och Joost Fonteyne, konstnärlig ledare för festivalen Wilde Westen i Belgien. Övriga gästkuratorer är Anna Berit Asp Christensen från SPOR-festivalen i Danmark och Lauren Pratt från Redcat i Los Angeles, USA.

GAS TALKS
5 Oktober 18:00-19:30
The role of art in a rapidly changing world

Du Yun [CH], Joost Fonteyne [BE], Peter Burton [CA], Staffan Mossenmark [SE]
LÄS MER HÄR

6 Oktober 18:00-19:30
The festival as a means of resistance and openness

Du Yun [CH], Jennifer Walshe [IE], Joost Fonteyne [BE], Peter Burton [CA], Anna Berit Asp Christensen [DK]
LÄS MER HÄR

Festivalprogram
Tisdag 2 oktober kl.19 A Shrinking Emptiness [ES]
Onsdag 3 oktober kl.18 Mimitabu [SE]
Fredag 5 oktober kl.19 mir8 [AT/GB/AU] & kl.21 Kobe Van Cauwenberghe [BE]
Lördag 6 oktober kl.19 Jennifer Walshe [IE] & kl.21 Horse Lords [US]

Göteborg Art Sounds 2018 is about presenting the span between the newest in contemporary music, to what’s been part of setting the musical course far beyond the scope of the art music scene and what happens in the moment, when we allow music completely free reins. Göteborg Art Sounds was started in 1999 and today it is Sweden’s largest festival for sound art, contemporary music, improvisation and electronica.

The program at Atalante contains musical chamber plays, ensemble concerts focusing on the Gothenburg scene and minimalistic instrumental proto-pop. The program also consists of Belgian guitarist Kobe Van Cauwenberghe who a.o. will perform Brian Eno & Robert Fripp’s piece The Heavenly Music Corporation from the album No Pussyfooting.

New for the 2018 edition is that the festival collaborates with four international guest curators, who’ve all contributed to the festival. The curators who’ve worked with the program at Atalante is Peter Burton, Artistic Director of the festival Suoni per il Popolo in Montreal, Canada and Joost Fonteyne, Artistic Director of the festival Wilde Westen in Belgium. The other guest curators are Anna Berit Asp Christensen from SPOR festival in Denmark and Lauren Pratt from Redcat in Los Angeles, USA.

GAS TALKS
5 October 6:00-7:30 pm
The role of art in a rapidly changing world

Du Yun [CH], Joost Fonteyne [BE], Peter Burton [CA], Staffan Mossenmark [SE]
READ MORE

6 October 6:00-7:30 pm
The festival as a means of resistance and openness

Du Yun [CH], Jennifer Walshe [IE], Joost Fonteyne [BE], Peter Burton [CA], Anna Berit Asp Christensen [DK]
READ MORE

Festival program
Tuesday October 2nd 7pm A Shrinking Emptiness [SE]

Wednesday October 3rd 6pm Mimitabu [SE]
Friday October 5th 7pm mir8 [AT/GB/AU] & 9pm Kobe Van Cauwenberghe [BE]
Saturday October 6th 7pm Jenniefer Walshe [IE] & 9pm Horse Lords [US]