Teresia Björk har arbetat som dansare och koreograf i Sverige och utomlands i 25 år. I flera föreställningar har hon porträtterat, levt och undersökt Siri Derkert liv som nu har blivit film. I samband med filmvisning kommer även ett koreografsamtal hållas med Teresia Björk.

Siri Derkert Trilogy av Teresia Björk är en ny film som har gjorts av Håkan Larsson och Bengt Wanselius. Denna konst- och dansfilm är ett resultat av en mer än 5 års lång process och föreställningar av Teresia Björk och hennes medarbetare i föreställningarna som startade upp i 2014.

Siri Derkert föds 1888 och växter upp i en sjubarnsfamilj i Stockholm. Modern Valborg hade varit sömmerska, fadern Edvard var först bokhållare men arbetar sig upp och blir affärsman inom textilindustrin i Norrköping. Siri Derkerts (1888-1973) konstnärskap är en del av nittonhundratalets konsthistoria. Hennes tiotalsverk omfattar en egen, känslig tolkning av kubismen och en period som modetecknare.

Teresia Björk has worked as a dancer and choreographer in Sweden and abroad for 25 years. In several shows she has portrayed, lived and examined Siri Derkert’s life, which has now become a film. In conjunction with film screening, a choreography talk will also be held with Teresia Björk.

Siri Derkert Trilogy by Teresia Björk is a new film made by Håkan Larsson and Bengt Wanselius. This art and dance film is the result of a more than 5 year long process and performances by Teresia Björk and her co-workers in the performances that started in 2014.

Siri Derkert was born in 1888 and plants in a family in Stockholm. The mother Valborg was a seamstress, father Edvard was the first bookkeeper but works him self up and became a businessman in the textile industry. Siri Derkert’s (1888-1973) artistry is part of the art history of nineteenth century. Her dozen works include a very sensitive interpretation of cubism and a period like fashion designer.