New Skin är en föreställning i gränslandet mellan konsert och installation, med och av kompositören Ingvild Langgård och scenografen Signe Becker. Den viktigaste inspirationen är idén om historien och tiden som definierande storheter, och hur vår patriarkala era kan ses som en liten parentes i detta mycket större sammanhang, en avvikelse från något annat. Det är kvinnans röst som hörs i denna performance, musikaliskt, rumsligt och visuellt.

New Skin är ett framtidsrekviem, en ceremoni där skelett, kroppsdelar, målningar och melodier sipprar ut ur mörkret och skapar nya konstellationer. Viskande, sjungande och vrålande vill vi väcka någonting nytt ur benknotorna, bryta ner gamla maktstrukturer, bygga en ny berättelse och skapa ett nytt medvetande. Vi vill leda dig baklänges in i framtiden, medan signaler från popkultur, mytologi och gamla glömda gudinnor kanaliseras från mörkret in i scenljuset.

Medverkande
Scenografi & medverkande: Signe Becker
Kompositör & medverkande: Ingvild Langgård
Ljusdesign: Tilo Hahn
Ljuddesign: Bernt-Isak Wærstad
Scenografiassistent & Ljudmodul: Kjersti Alm Eriksen
Kostym: Mads Dinesen
Producent: Pernille Mogensen
Produktion: BECKER/LANGGÅRD
Samproducenter: Black Box Teater, Ultimafestivalen & BIT-teatergarasjen
Med stöd av: Arts Council Norway, Fond for Lyd og Bilde, Komponistenes Vederlagsfon

New Skin is a performance in between concert and installation, by composer Ingvild Langgård and scenographer Signe Becker. Our inspiration is the idea of history and time as enormous defining entities, where our patriarchal era can be regarded as a small parenthesis in this aspect, a derailment from something else. It ́s the woman ́s voice that emerges, musically, spatially and visually.

New Skin is a requiem for the future, a ceremony where skeletons, limbs, paintings and melodies seep out from the dark and create new constellations. Whispering, singing and roaring we will awaken something new out of the knuckles, break down old power structures, build a new narrative, invoke a new consciousness. We will lead you backwards into the future, while signals from pop culture, mythology and old forgotten female goddesses are channeled from the darkness and into the stage light

Credit
Scenography & artist: Signe Becker
Composer & artist: Ingvild Langgård
Light design: Tilo Hahn
Sound design: Bernt-Isak Wærstad
Scenography assistant & sound module: Kjersti Alm Eriksen
Costume: Mads Dinesen
Producer: Pernille Mogensen
Produktion: BECKER / LANGGÅRD
Co-producers: Black Box Theater, Ultimate Festival & BIT Theater Garages
Supported by: Arts Council Norway, Fund for Sound and Picture, Composers’ Compensation Fund