Scroll down for English.

Kanariefågeln brukar ha en spegel i sin bur, eftersom den tror att spegelbilden är en annan fågel. När jag ser en skepnad av mig själv i spegeln och råkar tro att det är någon annan, eller när jag inte vet om det är min bästa vän eller en främling som står framför mig, undrar jag om jag har förvandlas till den fågeln.

Blind Boi Diaries är ett solo och ett självbiografisk porträtt om och med dansaren och konstnären Sindri Runudde som för sju år sedan oväntat förlorade större delen av sitt synfält. Med utgångspunkt i personliga berättelser, erfarenheter och premisser undersöker föreställningen perceptiva förskjutningar och oundvikliga begränsningar. När en inte riktigt kan se vad en själv skapar eller ens vet om det sitter någon i publiken, vad är då en självbiografi och en självbild i ett sceniskt verk? I det icke-visuella, ger ljud mer mening och ord makt. Utan att nödvändigtvis ta hänsyn till kronologiska ordningar, byggs ett eklektiskt collage av dans och berättelser som återspeglar livets kaos. Är självbiografi ett sätt att återskapa eller förstå sig själv och vad är det vi väljer att återskapa eller förstå i så fall? Vilka är villkoren och vilken estetik får ta plats? Vad betyder det att regissera någon annans självbiografi?

Min mästare sa att det inte ger mening att jogga vanligt på en väg. Jag sprang utanför och rakt in i ett stängsel.

Juli Apponen är en scenkonstnär som arbetar i flera olika konstellationer som performer, koreograf och regissör. Med utgångspunkt i det självbiografiska har hon tidigare skapat uppmärksammade föreställningar som: Life is hard and then you die – part 3, en textbaserad performance föreläsning och med duo samarbetet JULI/JON koreografin Everything Remains. Hon studerade scenkonst på Norwegian Theater Academy.

Sindri Runudde är ursprungligen utbildad i nycirkus som akrobat och har senare studerat dans vid DOCH i Stockholm. Sindri arbetar internationellt som dansare för flera kompanier och koreografer och skapar också sina egna verk där bild och ljudkonst bidrar med uttryck.

Medverkande
Juli Apponen – Regissör/koreograf
Sindri Runudde – Dansare/performer
Hanna Reidmar – Ljus & scenografi
Kristian Hverring – Ljuddesign/Musik

Obs. föreställningen kan syntolkas. Vänligen hör av er innan för mer information och iordningställande.

Med stöd av SMart produktionshus.


The canary sometimes has a mirror in their cage, because it believes that the mirror image is another bird. When I see a semblance of myself in a mirror and happen to think that it’s someone else, or when I do not know if it’s my best friend or a stranger standing in front of me, I wonder if I’ve turned into that bird.

Blind Boi Diaries is a solo, autobiographical portrait of the dancer and artist Sindri Runudde, who seven years ago unexpectedly lost most of their vision. Based on personal stories, experiences and premises, it explores perceptive displacements and inevitable limitations. When one can not really see what you create, or even know if there is someone in the audience, what is an autobiography and a self-image in a work? In the non-visual, sound gives more meaning and words are power. Without necessarily respecting chronological orders, an eclectic collage is built from movement and stories which reflect life’s chaos. Is an autobiography a way to re-create or understand yourself, and if so, what is it we then choose to re-create or understand? What are the conditions and the aesthetics that get to dominate? What does directing someone else’s autobiography mean?

My master said it does not give meaning to just jog on a road. I ran outside and straight into a fence.

Juli Apponen is an artist who works in several different configurations as a performer, choreographer and director. Based on the autobiographical, she has previously created acclaimed performances as: Life is hard and then you die – part 3, a text-based performance lecture and in a duo collaboration JULI/JON a choreography Everything Remains.

Sindri Runudde is originally trained in contemporary circus as an acrobat and has later studied dance at DOCH in Stockholm. Sindri works internationally as a dancer for several companies and choreographers, and also creates their own works with influence from fine arts and sound art.

Credits
Juli Apponen – Director/choreographer
Sindri Runudde – Danser/performer
Hanna Reidmar – Lightdesign & scenography
Kristian Hverring – Sound design/Music

With support from SmartSe production house.