Scroll down for English.

I hennes spår handlar om minnen från en kaotisk episod under uppväxten präglad av psykisk sjukdom, traumatiska uppbrott och andra händelser. Dessa vävs samman till en gestaltning genom dans, skulptur, videoverk och fotografi. Det är ett självbiografiskt nedstamp i en brokig familjs historia, om en mor och en dotter och deras utsatthet. Verket är ett undersökande arbete som bygger på autentiska dokument från inblandade myndigheter. Koreografin har arbetats fram av Joanna Asia Domanska Hedbrandh och Andrzej Glosniak utifrån Ines Sebaljs minnesbilder. En del av arbetet har skett under en Artist in residens i Bjällansås studio.

Regi, video & text: Ines Sebalj

Dans & koreografi: Joanna Asia Domanska & Andrzej Glosniak

Flickan: Nathalie Glosniak

Inläsning videoverk: Görel Crona, Alva Rödström & Fia Adler Sandblad

Skulptur: Josefine Sjökvist

Musik: Clara Lai, Erik Dahl & Vanja Nilsson

Dramaturgiskt öga: Lisa Lindén

Föreställningen är finansierad genom stöd från Göteborgs Stad, Sensus och Bjällansås Studio. 

Längd: 50 min

—————————————————————————

In her footsteps, is about memories from a chaotic episode during an upbringing characterised by mental illness, traumatic break-ups and other events. These are interwoven into a form through dance, sculpture, video work and photography. It is an autobiographical descent into the history of a diverse family, about a mother and a daughter and their vulnerability. The work is an investigative work based on authentic documents from the authorities involved. The choreography has been produced by Joanna Asia Domanska Hedbrandh and Andrzej Glozniak through Ines Sebalj’s memorial pictures. Part of the work was done during an artist’s residency in Bjällansås.

Director, video & text: Ines Sebalj

Dance & choreography: Joanna Asia Domanska & Andrzej Glosniak

The Girl: Nathalie Glosniak

Voices video: Görel Crona, Alva Rödström & Fia Adler Sandblad

Sculpture: Josefine Sjökvist

Music: Clara Lai, Erik Dahl & Vanja Nilsson

Dramaturgical eye: Lisa Lindén

 The perforamance is financed with support from Göteborgs Stad, Sensus and Bjällansås Studio

Length: 50 min