Andaktens tillstånd tar oss med in i den tidlösa atmosfären, här i tre faser med tre låtskrivare och musiker som bjuder in alla människodroppar drippandes ner i oceanens sus mot ett välbekant okänt ljus…
”The light will light up when in contact with water” ..meddelar sig en röst på fartyget mot evigheten, och vi kan bara läsa mellan raderna för att tyda hur vi reser med hela ytspänningen i bagaget på det flödande ekipaget.

Inledelsevis får du vada in i Hannah Tolfs taktila, kraftfullt subtila besjungande
likt en droppe som faller
ner i floden
och dansar
virvlar
vilar
vaggar
viskar
om sällsamhetens djup

Sedan far vi vidare in i Fågelles botanik
en brusande
bristande
ljudande arsenikmosaik
av ömt sönderfall
till alla
som vill
öppna
för förfall

Slutligen passerar vi membranens hinna
där Agnes Mercedes sjunger om..

Att våga glädjas
trots slutet
Att omfamna
fallet

och närma sig
meningen
av
att vara
hel

Ljudexempel
Fågelle
Hannah Tolf
Agnes Mercedes

The state of devotion takes us into the timeless atmosphere, here in three phases with three songwriters and musicians inviting all the humandrops to dripp into the ocean’s fluid membrane towards a familiar unknown light. ”The light will light up when in contact with water” .. says a voice on the ship towards eternity, and we can only read between the lines to indicate how we travel with the entire surface tension in the luggage of the flowing equipage.

Initially, we’ll wade into Hannah Tolf’s tactile, vigorously subtle contemplation
as a drop that falls
into the flood
and dances
swirls
swings
rests
whispering
from the depth

Then we travel on to Fågelles botany
a soughing
bursting
sounding arsenicmosaic
of sore decay
to all
who wants
to open
for maturity

Finally we’ll pass the membrane
where Agnes Mercedes sings..

How to not fight the light
to sail the wind

to embrace
the face
the soul
the hole

so all the dust
can glow
from you and me
to eternity

Sound examples
Fågelle
Hannah Tolf
Agnes Mercedes