En föreställning om att väcka det starka jaget. I mötet mellan dans och kampkonst undersöker Lovisa Baldal det kinesiska begreppet Gong Fu. Gong Fu är ingenting du gör utan något du får genom tålmodig träning av sinnet såväl som kroppen och betyder ”skicklighet genom hårt arbete”. Vem vill du bli? Vad vill du skapa? Var hittar du DIN kraft?

Medverkande
Dansare/koreograf: Lovisa Baldal
Ljud: Per Lenner
Foto: Ellika Henriksson

Urkraft ingår i en delad kväll tillsammans med Fanny Kivimäkis Into the Roots.

A performance about waking your powerful inner self. Lovisa Baldal is exploring the chinese term Gong Fu with a expression between dance and martial arts. Gong Fu is not something you do, it is something you obtain through patiently training you body and mind and means ”an accomplishment achieved through hard work and practice”. Who do you want to become? What do you want to create? Where do you find YOUR drive and strength?

Credits
Dancer/choreographer: Lovisa Baldal
Sound: Per Lenner
Photo: Ellika Henriksson

Urkraft is part of a shared evening with Fanny Kivimäkis Into the Roots.