Mörker, rök, ljus, koordinerade rörelser, projektioner och udda föremål. Musik där visuella element är en viktig musikalisk parameter utgör fundamentet för detta helkvällsevenemang, uppbyggt av experimentella musikverk. Mimitabu presenterar här ett program med musik komponerad av internationella och Göteborgsbaserade tonsättare, med stark lokal förankring. Gemensamt för dessa verk är att de alla visar på en kreativ öppenhet kring vad tonsättarrollen innebär idag. Inte mindre än tre beställningsverk kommer uruppföras denna kväll: av Hanna Hartman, Kajsa Magnarsson och Sebastian Ingvarsson! Mimitabu är en Göteborgsbaserad ensemble som med sitt brinnande intresse för den samtida musiken snabbt etablerat sig som en viktig aktör på Sveriges och Nordens nutida musikscen. Ensemblen arbetar aktivt med att sprida den allra nyaste musiken av framför allt unga tonsättare samt medverkar regelbundet på svenska och internationella musikfestivaler. ”Visual Sounds” är en fortsättning på Mimitabus musikfest ”Sounds of Found Things”, som ägde rum i Göteborg våren 2017. I båda fallen länkas flera mindre konserter samman till en större helhet med ett tema som utgångspunkt.

## Konsert 1, 19:00
Sebastian Ingvarsson – Sandpiles [uruppförande]
Johan Svensson – ampèrian loops – part III
Tine Surel Lange – DANCEHALL RAM
Simon Steen-Andersen – Study for String Instrument #1

## Konsert 2, 20:00
Hanna Hartman – THE BOILER ROOM [uruppförande]
Malin Bång – Alpha Waves
Tine Surel Lange – Byen

## Konsert 3, 21:00
Rei Munakata – Okaeri II
Kajsa Magnarsson – Meta-Wheel [uruppförande]
Kaj Duncan David – Sound & Vision

Projektet genomförs med stöd från Göteborgs Stad, Helge Ax:son Johnsons stiftelse och Kulturrådet.

Darkness, smoke, light, coordinated movements, projections and unusual objects. Music where visual elements make up an important musical parameter is the focus of this evening show, built from works of experimental music. Mimitabu presents a programme with music composed by international and Gothenburg-based composers, with a strong local focus. All these works share a creative openness regarding what it means being a composer today. No less than three commissioned works will be premiered this evening: by Hanna Hartman, Kajsa Magnarsson and Sebastian Ingvarsson!

With its strong commitment to commissioning and performing the newest music by a younger generation of composers, the Gothenburg-based ensemble Mimitabu has quickly established itself as a major player on the Scandinavian new music scene. Mimitabu appears regularly at Swedish and international festivals. ”Visual Sounds” is a continuation of the event ”Sounds of Found Things”, that took place in Gothenburg in the spring of 2017. In both cases several smaller concerts are linked together with a common theme as a starting point.

## Concert 1, 19:00
Sebastian Ingvarsson – Sandpiles [world premiere]
Johan Svensson – ampèrian loops – part III
Tine Surel Lange – DANCEHALL RAM
Simon Steen-Andersen – Study for String Instrument #1

## Concert 2, 20:00
Hanna Hartman – THE BOILER ROOM [world premiere]
Malin Bång – Alpha Waves
Tine Surel Lange – Byen

## Concert 3, 21:00
Rei Munakata – Okaeri II
Kajsa Magnarsson – Meta-Wheel [world premiere]
Kaj Duncan David – Sound & Vision

The project is realized with support from Göteborgs Stad, Helge Ax:son Johnsons stiftelse and Swedish Arts Council.