I In the Distance, Troy använder Magnus Myhr sina egna erfarenheter för att synliggöra ett av vår världs mest seglivade tabun: det att vara en feminin man. Föreställningen är inspirerad av den klassiska, grekiska tragedin och undersöker konflikten mellan kvinnligt och manligt, som ännu i det tjugoförsta århundradet präglar människors syn på varandra. Magnus Myhr visar hur den striden utkämpas i en enda kropp. Men det stannar inte där. Arbetet med föreställningen var ett utforskande som förde Magnus Myhr vidare, bortom könsperspektivet till något mera allmängiltigt.

Magnus Myhr arbetar med såväl dans som teater och utgår ofta från sina personliga upplevelser. Hans verk berör teman som ungdomstid, genus och människans medfödda fåfänga. Han har varit verksam sedan 2007. För föreställningen I sat on a rock and looked at the ocean mottog han 2014 Trondheimpriset för årets bästa scenkonstproduktion.

In the Distance, Troy är en del av Göteborgs Dans & Teaterfestival

Koreograf, performer, producent: Magnus Myhr
Musik: Bendik Giske
Scenografi/ljusdesign/kostym/foto: Chrisander Brun
Konstnärlig support: Terje Tjøme Mossige
Dramaturg: Melanie Fieldseth, Black Box teater
Producent: Inger-Reidun Olsen
Teknisk chef: Magnus Boyd
Samproducerat med: Teaterhuset Avant Garden, BIT Teatergarasjen, RAS – regional arena for samtidsdans, Black Box teater
Med stöd av: Arts Council Norway, The Norwegian Composers’ Fund, The Audio and Visual Fund, The City of Oslo, Fritt Ord Foundation, The Fund for Performing Artists och Sør-Trøndelag County Authority

In In the distance, Troy Magnus Myhr uses his own experiences to investigate one of the world’s strongest taboos – the feminine male. The production is inspired by classic Greek tragedy and explores the conflict between femininity and masculinity which, in the twenty-first century, still determines the way people see each other. Magnus Myhr shows how the fight unfolds within a single body. But it doesn’t stop there. The work on this piece was an investigation that brought Magnus Myhr beyond the gender perspective to something perhaps even more universal.

Magnus Myhr’s work with dance and theatre often originates in personal experience. Active since 2007, his themes include youth, gender and innate human vanity. He received the prestigious Trondheim Prize in 2014 for the best stage production of the year for his piece I sat on a rock and looked at the ocean.

In the Distance, Troy is part of The Gothenburg Dance and Theatre Festival

Choreographer, performer, producer: Magnus Myhr
Music: Bendik Giske
Scenography/lightdesign/costume/photo: Chrisander Brun
Artistic catalyst/outside eye: Terje Tjøme Mossige
Dramaturge: Melanie Fieldseth, Black Box teater
Producer: Inger-Reidun Olsen
Technical manager: Magnus Boyd
Co-produced by: Teaterhuset Avant Garden, BIT Teatergarasjen, RAS – regional arena for samtidsdans, Black Box teater
Supported by: Arts Council Norway, The Norwegian Composers’ Fund, The Audio and Visual Fund, The City of Oslo, Fritt Ord Foundation, The Fund for Performing Artists, Sør-Trøndelag County Authority