Scroll down for English.

Medusas Skratt är titeln på Ami Skånberg Dahlstedts nya föreställning och också titeln på Hèléne Cixous manifest för frigörelse från patriarkatets strypgrepp. Vad är maskulinitet? Vad är en maskulin rörelse? I japansk kabukidans, i svärdsövande, i punk? Blir planeten bättre av att alla blir snubbar? Varför har vi inte kommit längre? Kan vi skilja oss från patriarkatet med hjälp av disco? Ami tar hjälp av transpunktanten The MegaBitch, svärdsmästaren Takao Momiyama, musikern Makiko Sakurai och punkbandet Anti-Cimex för att i kropp, bild och text pröva olika strategier att ta plats på scenen och i samhället.

Om vi censurerar kroppen censurerar vi på samma gång andningen, ordet. Skriv dig: din kropp måste göra sig hörd.
– Hélène Cixous

Medverkande
Musik: Palle Dahlstedt m fl
Ljus: Åsa Holtz
Kostym: Anna Klevenås Kraft
med stöd av Göteborgs stad
Fotograf: Laila Östlund

Tack till
Amanda Clausen, Inger Delholm, Benedikte Esperi, Anna Forsell, Nishikawa Senrei, Raili Salminen, Senreinokai, Shobukan

Föreställningen är skapad med projektanslag från Göteborgs stad och Konstnärsnämnden.


The laugh of the Medusa is the title of Ami Skånberg Dahlstedt’s new performance and also the title of Hélène Cixous’ manifesto for the liberation from the patriarchal stranglehold. What is masculinity? What is a masculine movement? In Japanese Kabuki dance, in swords practice, in punk? Will the planet get better if everyone becomes a dude? Why have we not made more progress? Can we divorce from patriarchy with the help of disco? Ami asks for help from the trans punk lady the MegaBitch, the swords master Takao Momiyama, the musician Makiko Sakurai and the punk band Anti-Cimex. Through body, image and text, she will try different strategies to take up more place on stage and in society.

Censor the body and you censor breath and speech at the same time. Write yourself. Your body must be heard.
– Hèléne Cixous

Credits
Music: Palle Dahlstedt et al.
Lights: Åsa Holtz
Costume: Anna Klevenås Kraft
Photographer: Laila Östlund

Thanks to
Amanda Clausen, Inger Delholm, Benedikte Esperi, Anna Forsell, Nishikawa Senrei, Raili Salminen, Senreinokai, Shobukan

This piece is created with financial support from Gothenburg City and The Swedish Arts Grants Committee.