Det är dags för After Work-bokrelease på Atalante! Författaren och programledaren Maria Maunsbach kommer och läser ur sin debutroman Bara ha roligt. Givetvis kommer du kunna köpa boken på plats. Baren är öppen och bubblet på kylning!

MARIA MAUNSBACH (1990) bor i Malmö och har studerat på skrivarlinjen på Fridhems Folkhögskola. Hon har varit programledare för radioprogrammet Ligga med P3 och är känd för sitt populära instagramkonto där hon skriver anekdoter om karaktären Den unge Strindberg .

”Lydia träffar Johannes genom en kompis. Han är arkitekt och en medveten man med tydliga idéer om hur han vill ha en relation. Lydia är en ung, självständig kvinna som är hungrig på upplevelser, sex och frihet. Samtidigt drömmer hon om att fullständigt absorberas i ett kärleksförhållande. De båda är två dejtingkompetenta personer som har lärt sig spelets regler. De vet hur de ska sälja sig själva, tolka varandras sms och vad de kan kräva av en relation. Ändå misslyckas de med sitt förhållande eftersom de är oförmögna att sänka garden, vara sårbara och mötas på riktigt.
En modern, intensiv och rå relationsroman om hur svårt det är att veta när kärleken är på riktigt och när man bara har lite roligt.”

It’s time for an After Work book release at Atalante! The author Maria Maunsbach will read from her debut novel ”Just Have Fun”. Of course, you will be able to purchase the book at Atalante. The bar will be open and the drinks are cold!

MARIA MAUNSBACH (1990) lives in Malmö and has studied writing at Fridhems Folkhögskola. She has been the host for the radio show Ligga med P3 and is famous for her popular instagram account, where she writes anecdotes about the character The Young Strindberg.

”Lydia meets Johannes through a friend, an architect and a conscious man with clear ideas of how he wants a relationship. Lydia is a young independent woman who is hungry for experiences, sex and freedom. At the same time she is dreaming of being in a love relationship, they are two dating skills who have learned the rules of the game. They know how to sell themselves, interpret each other’s text and what they can demand from a relationship. Yet they fail with their relationship because they are unable to lower garden, be vulnerable and meet properly. A modern, intense and raw relationship novel about how hard it is to know when  it’s real love and when you’re just having a little fun. ”

The reading and artist talk will be in Swedish.