Utifrån föreställningen Sara & Benedikte’s note books on Bach samtalar Sara och Benedikte med Astrid von Rosen och Astrid Pernille Hartmann om kvinnlig representation av komponister och koreografer inom nutida musik och dans. Både det nationella och internationella perspektivet kommer att lyftas. Publiken bjuds också in att kommentera och ställa frågor.

Fri entré!

With the performance Sara & Benedikte’s note books on Bach as a premiss for the conversation, Sara and Benedikte discuss representation of female composers and choreographers in contemporary music and dance. The conversation will touch upon both national and international perspectives.

Admission free!