Scroll down for English.

Genom ett stort antal texter och kompositioner har Tomas Hulenvik skapat föreställningen Brusa aldrig upp. Uppmaningar följs av lögner och såväl kungen som fablerna, kärnkraften och E.T. passerar förbi i myllret av de bilder som målas upp med ord och ljudlandskap. Text-ljud-traditionen ligger i gränslandet mellan performance, spoken-word och musik. Huruvida det handlar om främst ord eller främst musik är inte det intressanta utan den symbiotiska tillvaron där texten och ljudet är lika viktiga på ett sätt som är svårt att hitta i andra genrer. Tomas Hulenviks konstnärsskap drivs av nyfikenheten att laborera med ljud, ord och rum. Vad händer med en mening när den repeterats 150 gånger? Har innehållet skiftat skepnad och innebörd under tiden? Musiken rör sig mellan brus, hockeykörer, rundgång och hymnsång.
Texternas teman varierar mellan tankar för dagen, iakttagelser, visdomsord och halvsanningar.

ställ inga frågor ställ inga krav
jag får göra någonting jag klarar av
jag gör tio armhävningar vid Karin Boyes grav
ställ inga frågor ställ inga krav
jag får göra någonting jag klarar av
jag gör tio armhävningar vid Karin Boyes grav


Tomas Hulenvik has combined lyrics and compositions to create the performance Brusa aldrig upp. Exhortations are followed by lies. The king, the fables, nuclear power as well as E.T. are passing by in the hive of images that are being depicted with words and soundscapes. The text-sound-tradition lives between performance, spoken-word and music. Whether it is primarily words or music is not the interesting part, it is the symbiotic existence of the text and sound being equally important in a level that is hard to find in other genres. The artistry of Tomas Hulenvik is driven by curiosity and an interest to experiment with sound, words and space. What happens with a sentence when it is repeated 150 times, will the content appear in different guise? Musically the material is moving between noise, hockey-choirs, feedback and hymns. The themes of the lyrics vary between thoughts of the day, observations, aphorisms and half truths.