Foto: Beata Rydén

Under 2017 firar Atalante trettioårsjubileum. Det blir jubileumskvällar, temakvällar med inbjudna gäster och en serie utställningar i foajén. Lördagen 4 mars blir det stor kick-off fest med massor av artister, husband, minnen, mingel och tilltugg. Dörrarna öppnar kl 18, programmet startar kl 19. Men redan kl 14 är det vernissage för den inledande jubileumsutställningen i Atalantes foajé. Där beskrivs i bild och text de första tio åren av scenens historia. Det kommer också att finnas stationer med filmer, musik och VR-upplevelser kring Atalantes historia. Utställningen byts varje månad med nya teman som visar kommande tioårs perioder. Vernissage 1 april och 6 maj. Höstens första utställning har vernissage den 9 september. Under våren blir det också temakvällar och samtal med inbjudna gäster. De tar utgångspunkt i vad vi kunnat se på Atalante genom åren och vart det pekar åt i framtiden. Torsdagen 16 mars pratar vi om operakonsten utanför institutionerna. Fredagen 17 mars visar Niklas Rydén filmer från NewOpera CO:s fem nyoperor. Torsdag 6 april handlar det om den nutida musiken. Tisdag den 9 maj blir det samtal om danskonsten i Västsverige. Alla samtalskvällar startar kl 19.

Festen!
4 mars

Samtalskvällar
16 mars 19:00
Tema: fri operakonst
17 mars 19:00
Tema: NewOpera CO
6 april 19:00
Tema: samtida musik
9 maj 19:00
Tema: nutida koreografi

Vernissage
Vernissage utställning Atalante 1987–1996
Vernissage utställning Atalante 1997–2006
Vernissage utställning Atalante 2007–2016

Fri entré till alla evenemang!


Throughout 2017 Atalante celebrates thirty year anniversary. There will be anniversary party, themed evenings with guests and a series of exhibitions in the foyer. On the 4th of March there will be a big kick-off party with lots of artists, band, memories, mingle and snacks. Doors open at 6 PM, the program starts at 7 PM. But already at 2 PM is the opening of the initial jubilee exhibition in Atalante foyer. It describes in pictures and text the first ten years of the stage’s history. There will also be stations with movies, music and VR experiences surrounding Atalante’s history. The exhibition is changed every month with new themes that shows upcoming ten-year periods. They open on April 1 and May 6. During the spring there will also be theme evenings and talks with invited guests. They are based on what we’ve seen at Atalante through the years and where it points to in the future. Thursday, March 16, it is about the art of opera outside the institutions. Friday, March 17, Niklas Rydén shows movies from NewOpera CO’s five operas. Thursday, April 6, we talk about contemporary music. Tuesday, May 9, is about the art of dance in western Sweden. The talks start at 7 PM.

The party!
4 March

Talks
16 March 7 PM
Subject: independent opera
17 March 7 PM
Subject: NewOpera CO
6 April 7 PM
Subject: contemporary music
9 May 7 PM
Subject: choreography today

Vernissage
Vernissage Atalante 1987–1996
Vernissage Atalante 1997–2006
Vernissage Atalante 2007–2016
Free admission to all of the events!