We are Symphony är en flerdimensionell föreställningsresa för barn och vuxna. Publiken deltar i ett visuellt universum där rummet förändras. Upplysta ringar hänger från taket flera meter över publiken och rör sig i stora svep tillsammans med dansarna. Kostymerna har inbyggt ljus och musiken är allt utom det typiska för barngenren. Publiken kan uppleva resultatet från olika vinklar och perspektiv, och kan också vara med på att påverka. De scenografiska elementen påverkas av koreograferade sekvenser och inspireras dramaturgisk av symfoniens flera skikt, sektioner och komplexitet. Det involverar fler aspekter än dansarens koreografi. Vi koreograferar fem element: dansare, ljus, ljud, scenografi och publiken. Publiken ska dirigeras in i verken genom interaktion och uppfattningsvariation. Här är det ok att vara nyfiken!

För barn mellan 0-3 år
Föreställningslängd: 40 minuter

Medverkande
Dansare: Fredrik Petrov, Ida Haugen
Scenografi: Colin Eccleston
Koreografi/Regi: Anne Kathrine Fallmyr, Tale Hendnes
Ljusdesign: Evelina Dembacke
Musik: Fredrik Petrov
Kostym: Fran Heap
Produktion: Oslo Koreografiske
Producent/Turnéledare: Fredrik Petrov
Samarbete: Dansens Hus med stöd från Sparebankstiftelsen
Stöd: The Norwegian Arts Council & Performing Arts Hub Norway

We are Symphony is a multidimentional performance travel for children and adults. The audience participates inside a visual universe where the room moves and changes. The performance tells abstract stories that build upon the co-performance of the different scenic elements, and the audience is invited into a visual landscape where the room changes by different shapes and structures. The audience can experience the performance from different perspectives and angles, and can potentially influence what happens in the piece. The scenic elements are influenced by choreographed sequences, and are dramatically inspired by the symphony’s multiple layers, sections and complexity. We choreograph five elements: performers, lights, sounds, scenography and the audience.

For children between 0-3 years old
Performance length: 40 min

Credit
Dancers: Fredrik Petrov, Ida Haugen
Scenography: Colin Eccleston
Choreography/Direction: Anne Kathrine Fallmyr, Tale Hendnes
Light design: Evelina Dembacke
Music: Fredrik Petrov
Costume: Fran Heap
Production: Oslo Koreografiske
Producer/Tour Manager: Fredrik Petrov
Co-production: Dansens Hus with support by Sparebankstiftelsen
With support from: The Norwegian Arts Council & Performing Arts Hub Norway