Tribute to My Teenage Self är ett fysiskt gestaltande av viljan att återskapa minnen som inte längre går att återskapa. Om att tillåta sig själv drömma eller att inte kunna släppa taget. Brytpunkter och händelser som ställer livet på sin spets och leder oss till att minnas stunder som blir ovärderliga och definierar vår bild av oss själva. Vilka minnen och drömmar dröjer sig kvar och när ska vi lämna dem? Vilka minnen kan vi återskapa?

Detta är ett kollage om värdefulla minnen, trauma och tragik, och en fartfylld hyllning till tonårens naivitet. 
I Tribute to My Teenage Self utforskar Nilla Björkman tillsammans med dansarna hur
 energi och hur brytpunkter kan gestaltas på olika sätt med utgångspunkt i den
moderna och samtida dansen. Med hjälp av ensemblen kommer deras personliga erfarenheter speglas med flera olika sceniska uttryck.

Vi bär alla en ryggsäck, här finns erfarenheter och händelser och likt fotografier ligger de, huller om buller i säcken. Vi kan välja vilka fotografier vi plockar fram och vilka vi gräver djupt ner. Ibland slår insikten till som en käftsmäll i ansiktet. Vissa fotografier går inte att återskapa. Ansikten suddas ut från pappret och det enda som återstår är minnen. Vilka minnen vill du dyka tillbaka till?

Medverkande
Koreograf: Nilla Björkman
Dansare
: Mira Jägemar, 
Adam Henriksson och 
Joanna Asia Domanska
Foto: Anna-Carin Isaksson
Musiker: Erik Björksten & Tanja Andersson
Samarbete med ONYX Kulturproduktion
Ingår i Atalantes residens Ny Koreografi – en satsning på västsvenska koreografer.

Med stöd av Göteborgs Stad projektstöd Pronto.

Tribute to My Teenage Self is a physical retrospection of memories that are no longer possible to recreate. It is the balance between dreaming and not letting go. Drastic changes and events can put life on its edge and make us remember moments that are precious and helps us redefine ourselves.

What memories and dreams are still with us and when is time to let them go? What memories can we recreate? Tribute to My Teenage Self is stories of trauma and tragic events, and an energetic tribute to the naivety of a teenager. Choreographer Nilla Björkman in collaboration with the dancers explores how energy and breaking points can be used in various ways. The ensemble have a background in modern dance and uses their own personal experiences and interpretation for different artistic approaches in the work.

We all have our own backpack, packed with experiences and events and like photographs they lay in disorder. We have the ability to choose what photographs we pick up and which ones we dig deep down. Sometime reality hits you and knocks you out. Some photographs can’t be recreated. Faces are descending from the paper and the one thing remaining are memories. What memories or dreamworld do you want to go back to?

Credits
Choreographer: Nilla Björkman
Dancers: Mira Jägemar
, Adam Henriksson
 and Joanna Asia Domanska
Photo: Anna-Carin Isaksson
Musicians: Erik Björksten & Tanja Andersson
In collaboration with ONYX Kulturproduktion
A part of Atalante’s residence New Choreography – a fokus on choreographers in the west region.

With support from Göteborgs Stad project funding Pronto.