Välkommen till filmvisning av animationer skapade på kursen Gestaltande Animation. Gestaltande Animation är en 15 hp kurs i animation som ges på HDK i Göteborg. Kursen löper över två terminer där de på den första terminen lär sig grunder i stop-motion, 2d och 3d Animation. Den andra terminen består av ett filmprojekt där studenterna får möjlighet att under en längre tid arbeta med animation.

Kvällen består av visning av tidigare årskursers filmer och premiär för årets filmer skapade av studenter på kursen. Samma kväll visas också 4 filmer skapade av bildlärarstudenter som hösten 2018 gick en kurs i animation.

Welcome to animated animation created on the course Gestaltande Animation.
Gestaltande Animation is a 15 hp course in animation given at HDK in Gothenburg. The course runs over two semesters, where they learn basics in stop-motion, 2d and 3d animation at the first semester. The second semester consists of a film project where students are given the opportunity to work on animation for a long time.

The evening consists of viewing previous year’s films and premiere for the year’s films created by students on the course. That same evening, 4 films were also created by the teacher of the picture in the autumn of 2018, a course of animation took place.