Scroll down for English.

Med anledning av att Atalante firar 30-årsjubileum 2017, ordnar vi samtalskvällar för olika konstområden. Tisdagen den 9 maj kl 19.00 är det dags att samtala om dansen, med fokus på den västsvenska dansens signum och historia.

– Hur har danskonsten i Västsverige sett ut under dessa 30 år? Hur har den formats och vad har det blivit för olika slags dans?
– Har danskonsten i Västsverige några särpräglade och typiska uttryck?
– Hur ser danskonsten i Västsverige ut just nu och åt vilket håll pekar det i framtiden?
– Var kommer inspirationen ifrån?

Välkomna på ett informellt branschsamtal som också är öppet för intresserad publik! Fri entré!


Throughout 2017 Atalante celebrates its thirty year anniversary. There will be anniversary party, themed evenings with guests and a series of exhibitions in the foyer. We will also arrange talks on the subject of contemporary art and culture. They are based on what we’ve seen at Atalante through the years and where it points to in the future. Thursday, March 16, it is about the art of opera outside the institutions. Friday, March 17, Niklas Rydén shows movies from NewOpera CO’s five operas. Thursday, April 6, we talk about contemporary music. Tuesday, May 9, is about the art of dance in western Sweden. The talks start at 7 PM.

Don’t miss our photo exhibitions! The exhibition is changed every month with new themes. Openings are held 1th of April and 6th of May, and the first opening in the fall will be held 9th of September.