Carl Olof Berg (f 1975) forskar om maskulinitet och prestige i sin konstnärliga praktik som performer och har sin bas inom koreografi och scenkonst. Med utgångspunkt från sin egen kropps historia och uppväxt i Karlstad som normbrytare undersöker Carl Olof hur vi fostrar och könar våra kroppar då som nu men också hur maktstrukturer, arkitektur och tystnadskulturer formar den maskulina kroppen.
Hans maskulinitetsprojekt ’Andrology’ består av ett flertal olika slags publikmöten i form av guidade visningar, gruppträning med prinsessgymnastik och coverbandet ’Bögen’ som framför sånger skrivna av män. På Atalante visas de två första delarna i projektet; ”A guided tour of the men’s club” samt ”Spänsta med Birgitta”.

”A guided tour of the men’s club” är ett 20 minuters performance av och med Carl Olof Berg i form av en guidad visning. Det görs för grupper om 12 personer åt gången. Mot bakgrund av sin egen uppväxt i Karlstad och intresset för hur herrklubbar och slutna rum skapar kön delar Carl Olof med sig av flera frågeställningar om kropp, sexualitet och identitet. Genom att ställa ut maskulinitet som ett objekt vill han möjliggöra en diskussion om maktstrukturer, tystnadskultur och den prestige som omger dem.

Målgrupp: Riktar sig till vuxna eller unga vuxna och har en lägsta åldersgräns på 15 år.

19-20 mars kl. 18.00
Längd: 20 min
Språk: Engelska