Snövit Hedstierna (1980) studerar föreställningar och normer om kropp och identitet i relation till samtida genuspolitik, det kollektivt undermedvetna och existentiell filosofi. Flera verk synkroniseras genom dess återkommande reflektioner, ifrågasättanden och korrigeringar av samhällsliga rättigheter, begränsningar och frihet i relation till status och traditionella normer. I sitt skapande använder konstnären blandtekniker av foto, video, installation, performance och ljud för att skapa undersökande verk och arkiv, där publiken ofta bjuds in som deltagare och medskapare.
Född i Sverige men sedan 2008 bosatt i Berlin och i Montreal. Hon har under de senaste fyra åren skapat flera omtalade performanceverk och bildsviter som har visats nationellt och internationellt. Under 2014 deltar hon som årets resident vid Konsthallen Lokstallet i Strömstad som ingår i Västra Götalandsregionens artist in residency program där hon visar soloutställningen ‘Interventions and revisions to social conditions and bodily constraints’.
Hon är även mottagare av Nordisk Kulturfonds konstnärsstipendium 2014, för sitt arbete med verket
“An Issue of Structure” och aktuell som en av fyra deltagare i utställningen ”Norm.Alt” på Skövde Konsthall.

Medfinansieras av Västra Götalands Regionens Kulturnämnd