Scroll down for English.

Amanda Apetrea & Mica Sigourney – I’m a very understanding woman 15-16/3-2016

I’m a very understanding woman är en blandning av dansuttryck, komedi, satir och generositet späckad med fejkblod, smink, peruker och kostym. Verket iscensätter koreografernas dröm om en bättre värld, en värld sedd genom känslofyllda, queera transutopiska feministiska glasögon. I det glättiga finns ett underförstått lidande, en hemlig kunskap. Där finns förståelse och missförstånd. Föreställningen tar avstamp i uttryck från Vaudevillian Slapstick, drag och 70-talets skräckfilmer och genom att återskapa scener från denna genre blir artisternas kroppar till kvinnors kroppar och publikens blick till den manliga blicken. I’m a very understanding woman är en våldsam kärlekshistoria där alla ges möjligheten att bli och vara kvinnor, för livet eller bara för en stund. I verket utvecklar duon taktiker som integrerar feministiska värderingar, nattklubbsestetik och anti-patriarkala idéer i den samtida dansen. Genom friktion, motstånd och kamp gör de en föreställning som mosar våra föreställningar om att vara en kvinna, i ”dans”, i ”drag” och i världen.

Amanda Apetrea är dansare och koreograf med bas i Stockholm. I hennes arbete integrerar hon politiska teorier som feminism, sexpositivism, kroppspositivism, transfeminism och queerutopism. Hon är utbildad på Balettakademin och koreografutbildningen på DOCH.

Mica Sigourney är performanceartist, drag queen, kurator, gogo-dansare och klubbarrangör. Sigourney skapar drag-nummer, performance-installationer och teaterpjäser som balanserar mellan det konstruerade och sårbara/autentiska.

Medverkande
Av och med: Amanda Apetrea och Mica Sigourney
Scenografi/ljusdesign/kostym: Daniel Åkerström-Steen
Producent: Siri Hjorton Wagner
Tekniker: Heida Kristin Ragnarsdottir
Föreställningen är en samproduktion mellan MDT, ÖFA-kollektivet och Köttinspektionen och har producerats med stöd av Stockholms stads kulturförvaltning och Kulturrådet.


I’m a very understanding woman is a mix of dance expression, comedy, satire and generosity strengthened by loads of fake blood, make up, wigs and costumes. The work portrays the performers dream of a better world, a world seen through emotional, authentic, sometimes satirical, queer trans-utopian feminist glasses. In the glossy and dissolute, there is an undercurrent of suffering, secret knowledge, understanding and misunderstanding. The performance takes off in expressions from Vaudevillian slapstick, drag and 1970’s horror movies. By recreating and exploring scenes from this genre the performers bodies become female bodies and the audiences gaze becomes the male gaze. I’m a very understanding woman is a violent love story where everyone is given the opportunity to become and be women, for life, or only for a while. In the piece Sigourney and Apetrea develope strategies that integrate feminist values, night club aesthetics and anti-patriarchal ideas in contemporary dance. Through friction, resistance and struggle they create a performance that crushes our ideas about what it means being a woman, in dance, in drag and in the world.

Amanda Apetrea is a performer and a choreographer based in Stockholm. In her work she integrates political theories such as feminism, sexpositivism, body positivism, transfeminism and queerutopism.

Mica Sigourney is a performance artist, drag queen, curator, gogo dancer, instigator, emcee, and nightlife enthusiast. Utilizing 15 years of performance training Sigourney creates drag numbers, performance installations, gogo happenings, and theater pieces that ride the tension between artifice/construct and vulnerability/authenticity.

Credit
Amanda Apetrea och Mica Sigourney
Set/Light/Costume design: Daniel Åkerström-Steen
Producer: Siri Hjorton Wagner
Technician : Heida Kristin Ragnarsdottir
Photographer: Märta Thisner