Under våren 2013 gjorde Anna Bergström föreställningen ”I mellanrum” i Atalantes lägenhet. Detta arbete gav mersmak och nu skall Anna Bergström skapa ett nytt verk i lägenheten, denna gång tillsammans med Karolin Kent.

Att utgå från rummet, från lägenheten. Ett meditativt ifrågasättande av rummet vi befinner oss i.
En ständig förändring av nuet.

Härinne kan vi utmana proximiteten,
den personliga sfären,
våra förväntningar; på rummet, andra och oss själva,

Kropp möter rum, möter rörelse, möter bilder, möter ljud i taktil icke-perfektion.
Ett interaktivt verk, som öppnar dina sinnen och berör dem.

Anna Bergström och Karolin Kent är Göteborgsbaserade konstnärer som arbetar med visuell konst och performance med kroppen som ett centralt medium för uttrycket. Båda är utbildade på Laban i London, och har tidigare medverkat tillsammans i flera projekt både under och efter utbildningstiden. Senast i Sonia Boyce verk Move som visas under Göteborgs Internationella Konstbiennal.
Krumt visas för max åtta personer åt gången.

www.annaalci.tumblr.com/
www.karolinkent.se

____________________________________________________________________________________________________________________

Anna Bergström & Karolin KentKrumt

Initiating from the existing room, the apartment.
A meditative questioning of the room in which we exist.
The very present in constant change.

In here we will challenge proximity,
the personal sphere,
our expectations towards the room,
others & ourselves.

Body meets room, meets movement, meets images, meets audio
in tactile non-perfection.

An interactive piece, which opens your senses and moves them.

Krumt is an interdisciplinary work of art and artistic collaboration between Karolin Kent and Anna Bergström. A piece that will be developed during a residency at Atalante May 2014.

Premier at Atalante, Gothenburg 7/5, 9 – 10/5 2014
Supported by Atalante.

Krumt is for of eight people at a time.