Scroll down for English.

På tunn is, ur nödvändighet bottnar i den oförberedda smärtan som upplevs när en nekar sitt barn. När tröttheten i en funktionsvariation, kronisk eller livshotande sjukdom blir absolut i sig själv. The Spoon Theory beskriver att det inte finns några reserver när fatigue tar överhanden och kroppen slutar fungera. En maktlöshet som en inte kan påverka och inte kan förändra.

Här finns en brännpunkt i flera lager, mellan det privata och politiska. En vilja att kunna göra mer som bottnar i kärleken till barnet men också i hur en kanske tror att en bör vara genom lager av stigma.

Hur möjliggör ett jämlikt föräldraskap en gränssättning som stödjer den egna kroppen? För att allting har ett pris om en inte kan sätta de gränser ens kropp skriker efter för att orka vardagen. Isen under oss brister i sin bräcklighet bland hundratals förlorade skedar. Med ödmjukhet, allvar, humor och värme vill vi väcka frågor som rör normer kring kroppen och föräldraskapet.

 

Koreograf: Anna Emilsson
Kompositör: Xenia Kriisin
Dansare/aktör: Anna Emilsson och Emilia Wärff
Musiker/sångerska: Xenia Kriisin
Film/foto: Donovan von Martens
Ljus: Sandra Liscano
Kostym: Xenia Kriisin

En föreställning och ett communityprojekt under SmartSE produktionshus.
Med stöd av:
Kulturrådet
Scenkonst Sörmland
Västra Götalandsregionen
Göteborgs stad

 

 

 

——————

The thinnest ice, out of necessity starts with the unexpected pain one might experience in moments when you need to deny your child. When fatigue caused by a disability, chronic or life threatening illness becomes absolute in itself. The Spoon Theory describes moments when fatigue takes over, disabling any reserve left and the body stops to function. An impotence one cannot influence or change.

There is a focal point here, amidst the private and the political. A willingness to be able to do more originating from the love towards the child but also in the expectations of how one should be or act through the layers of stigma.


How is the creation of physical bound- aries made possible through equal parent- ing? Because everything has a price when one cannot maintain the boundaries needed when the body tries to manage daily life. The ice is breaking underneath its own fragility amongst hundreds of lost spoons. With humbleness, seriousness, humor and warmth we would like to evoke questions regarding norms surrounding the body and parenthood.

Choreographer: Anna Emilsson
Composer: Xenia Kriisin
Dancer/performer: Anna Emilsson och Emilia Wärff
Musician/singer: Xenia Kriisin
Film/photo: Donovan von Martens
Light design: Sandra Liscano
Costume design: Xenia Kriisin

A performance and a community project, a part of SmartSE production house. 
Made with support by:
Kulturrådet
Scenkonst Sörmland
Västra Götalandsregionen
Göteborgs stad