Scroll down for English.

”A sensoral lecture” är en soloföreställning med och av Sindri Runudde, där vi får möta fem röster i metaforiska dating-scenarion. Föreställningen handlar om auditiv romantik och kärlek vid första ljudvågen, en sorts lek med ljudet, och framförallt rösten, som beröring. Genom dans, samtal och rörelseövningar bjuds publiken in till en sensuell och sensorisk föreläsning med humor, fantasi och känslighet.
Tillsammans med tonsättaren Marta Forsberg har Sindri undersökt och lekt med röstmeddelandet som fenomen. De har utforskat kulturen kring ljudande kontra skrivna SMS och med nyfikenhet betraktat den intimitet som finns i röstmeddelandet och gjort en humoristisk spaning om att det kan vara mer intimt än en nakenbild. Verket och projektets utgångspunkt ligger i Sindris utforskande av rörelsepraktiken ”Centered Adventures”, som utgår från ett taktilt och audiellt perspektiv. Publiken bjuds in att prova denna praktik under föreställningens gång, guidade av Sindri.

—————————-

“A sensoral lecture” is a solo performance by and with Sindri Runudde, in which we encounter five voices through metaphoric dating scenarios. The show deals with auditory romance and love at frst frequency, an exploration of sound, and especially the voice, as touch. Through dance, dialogue and movement exercises, the audience is invited to a sensual and sensory lecture with humour, imagination and sensitivity.
Together with composer Marta Forsberg, Sindri explored the concept of a voice message, and the culture of auditive versus text based SMS. Curiously examining the intimacy of the voice message, combined with humorous reconnaissance – realising that a voice message can be way more intimate than a nude picture. The performance is based on Sindri’s exploration of the tactile and auditive based movement practice ”Centered Adventures”. With guidance by Sindri, the audience will be invited to try this practice during the performance.