Livet efter döden. Om relationen mellan de levande och de döda.
Kroppars ändlighet skapar en skarp gränslinje mellan livet och döden. Men relationerna kvarstår. De döda lever kvar i gemenskaperna, genom minnen, krav och förväntningar. De döda ser till att det förflutna är fortsatt närvarande i nuet. Minne, glömska och försoning. Men hur djupt påverkas vi levande av de döda, egentligen? Hur långt sträcker sig de dödas anspråk på våra liv? Och hur kan de levande sätta gränser för sitt ansvar gentemot det förgångna?

Tonsättaren Fredrik Hagstedt om ett djupare lyssnande på musik: Vad ville Chopin förmedla med tredje satsen i sin andra pianosonat – Marche Funèbre: Lento, av många kallad Chopins begravningsmarsch?
Idéhistorikern Victoria Fareld om spöklighet, de dödas medvarande och de levandes outsinliga behov av relation med de döda.
Dansaren Anna Westberg och kontrabasisten Nina de Heney framför en kortare improvisation.