Ett samarbete mellan Atalante, Världskulturmuseet och Göteborgs universitet.
Vad hjälper en människa att bli hemma i sitt liv? Vi lever och blir till i möten och relationer med andra. Byråkratin, marknaden och vetenskapen försöker göra den gripbara världen förståelig, men går ofta bet på de existentiella frågorna. Konst och religion förenas av viljan att uttrycka och förmedla tankar om det ogripbara. Betyder det att man måste bli religiös eller konstnär? Vi tror inte det, men däremot att religionerna och konsterna kan inspirera till existentiella frågor.
Det 4:e och sista tillfället i vår serie kring temana dödlighet, mening, gemenskap och ansvar. Att vara en kropp är att vara utsatt. Kroppen är utsatt, behöver försvaras. Men behöver också kontakter. Kroppsligt ansvar, om ansvar för kroppen.

Att leva som människa innebär att vara utsatt, beroende av andra. Människan har inte bara rättigheter, vi har också ett ansvar inför varandras sårbarhet. Vad innebär det?

Hur kan det tas? Samtalet kretsar kring olika slags ansvar, för individer och samhällen.

Ansvar i relation till olika aspekter av livet – kroppslighet, avlastning, värdighet, kränkthet, försoning, förlåtelse.

Mauritz Tistelö, poet och dramatiker

Dansarna Birgitta Stålnert och Ola Stinnerbom, Kompani Nomad: upprättandet av dansens autenticitet i den samiska kulturen

Erika Alm, idéhistoriker, Om kroppen som emballage för känslor och konvulsioner.

Johan von Schreeb, läkare utan gränser: om att ta ansvar för kroppar och människor mellan livet och döden.

Eva Ingemarsson, koreograf visar utdrag ur danssolot Depurazione till Fredrik Hagstedt musik, inspelning med Duo Gelland.

21 MARS KL 19
Fri entré

Övriga tillfällen under våren var (obs ej på Atalante):
25 JANUARI Kl. 19 Meningen, självet och sammanhanget // Världskulturmuseet
29 FEBRUARI Kl 19. Berättiganden och kvaliteter hos valda och naturliga gemenskaper // Göteborgs universitet Sprängkullsgatan 19