Scroll down for English.

 

 

 

Konstgruppen Fuls scenkonstverk är en deltagande dansföreställning som utgår ifrån den populära iranska dansformen baba karam.

Tre performers och en DJ bjuder upp gästerna (publiken) till dans och queera dansminnen, i ett rum inspirerat av separatistiska fester där alla får möjligheten att dansa för och med varandra.

Verket är också en hyllning till de två tongivande och välkända amerikanskiranska koreograferna Jamileh och Mohammad Khordadian som inspirerat miljontals runt om i världen att dansa baba karam. De har med sina viktiga arbeten förskjutit gränserna för vad dans kan göra och betyda för människor.

Baba Karam – genom Jamileh och Khordadian är också ett verk som ställer frågor kring intimitet, mobilitet och vårt behov av att skapa rum för gemenskap som överbryggar fysisk distans. Detta till följd av den rådande pandemin men också som en självklar verklighet för människor levandes i diaspora, på flykt och i en tid av klimatförändringar.

Regi och manus: Nasim Aghili

Koreografi: Rani Nair tillsammans med ensemblen

Intervjuer och klipp av dansminnen: Malin Holgersson

Jafar the Superstars monolog: Edwin Safari

Medverkande: Parwin Hoseinia, Rani Nair, Jafar the Superstar, Rasuul (George Chamoun)

Dansminnen: Sepideh Khodarahmi, Ardeshir Bibakabadi, Romina Houshmand, Khaled Alesmael, ZIKO Hama

Scenografi: Björn Karlsson

Kostym: Björn Karlsson och Nasim Aghili tillsammans med ensemblen

Regiassistent: Alejandra Goic

Mask: Susanne Åberg

Video: Nemo Stocklassa Hinders

Ljud video: Agnieszka Lewalski

Ljus video: Jonatan Winbo

B-foto: Lukas Wigardt

Grafisk form: Hanne Lindberg och Sepidar Hosseini

Producent: Johanna Gustafsson

För mer info om Konstgruppen Ful, besök:

Fulkonst.se

Baba Karam produceras av Ful i samarbete med Göteborgs dans- och teaterfestival/Stora Teatern, MDT – Stockholm och Rani Nair production med  stöd av EU- nätverket Be SpectACTive, Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Stockholms stads kulturförvaltning, Lunds kommun och Stenkrossen Maxi-stöd.

 

 

 

—————————-

 

The Art Group Ful´s upcoming performance is a participatory dance performance based on baba karam, a popular Iranian dance form.

Three performers and a DJ invite guests (the audience) to dance and listen to queer dance memories, in a room inspired by separatist parties, where everyone gets to dance for and with one another.

The work is also a tribute to the two influential and well-known American-Iranian choreographers Jamileh and Mohammad Khordadian, who have encouraged millions of people all over the world to dance baba karam. Their important works have expanded the boundaries for what dance can do and mean to people.

Baba Karam – through Jamileh and Khordadian is also a piece that poses questions about intimacy, mobility and our need to create spaces for being together that bridge physical distances. This is a consequence of the pandemic but also an obvious reality for people living in the diaspora, as refugees, and in an era of climate change.

 

Direction and script: Nasim Aghili

Choreography: Rani Nair together with the ensemble

Interviews and editing of dance memories: Malin Holgersson

Jafar the Superstars monologue: Edwin Safari

Performers: Parwin Hoseinia, Rani Nair, Jafar the Superstar and Rasuul (George Chamoun)

Dance memories: Sepideh Khodarahmi, Ardeshir Bibakabadi, Romina Houshmand, Khaled Alesmael, ZIKO Hama

Set design: Björn Karlsson

Costume: Björn Karlsson and Nasim Aghili together with the ensemble

Assistant director: Alejandra Goic

Make up designer: Susanne Åberg

Video: Nemo Stocklassa Hinders

Sound video: Agnieszka Lewalski

Light video: Jonathan Winbo

2nd assistant camera: Lukas Wigardt

Graphic design: Hanne Lindberg and Sepidar Hosseini

Producer: Johanna Gustafsson

For further info about the Art Group Ful, visit:

Fulkonst.se

Baba Karam is produced by Ful in co-operation with Gothenburg Dance & Theatre Festival/Stora Teatern, MDT-Stockholm and Rani Nair Productions with support from the EU-network Be SpectACTive, The Swedish Arts Council, The Swedish Arts Grants Committee,  The City of Stockholm culture department, The City of Lund and Stenkrossen Maxi-support.