Scroll down for English.

I verket Blues Baby Blues har upplevelser av psykisk ohälsa under graviditet och/eller spädbarnsperioden översatts till rörlig bild, ljud, musik och monolog. Sarah Schmidt gick ut med en förfrågan efter föräldrars erfarenheter och berättelser om perinatal depression. Utgångspunkten som gavs var tre olika upplevelser och tillstånd, en dröm, ett kroppsligt tillstånd, och ett beteende. Till verket har konstnärer, musiker och skådespelare bjudits in till att tolka berättelserna. Verket tillägnas ett i många fall stigmatiserat tillstånd som det pratas alltför lite om och som alltför många upplever varje dag.
Under två dagar förvandlas Atalantes scen till en installation med flera olika medier. Du som publik kommer kunna besöka den på dagtid. Under lördagskväll framförs olika framträdanden och performance, och på söndagkväll genomförs olika samtal med perinatal depression och kreativitet som grundtema.

Sarah Schmidt är konstnär och curator. Hon arbetar främst med den rörliga bilden som medium men även med installation och stillbild. Hon har länge varit aktiv i Galleri Box, Golddigger Production och nu senast i Konstnärernas Mamma Kollektiv. Hennes arbete kan bland annat ses på Art Made This i Göteborg på perukmakaren, vån 5. Hon genomför verket Blues Baby Blues med stöd från Göteborg Stad samt Konstnärsnämnden.

Medverkande:
Animation: Sebastian Drab
Dramatiserade Monologer: Josefin NeldénSofia Pekkari
Konstruktion: Christina Silverhielm
Musik/Ljud: Klara AnderssonViljam Nybacka
Performance: Anna EmilssonKarin Sandberg ft. Trinidad Carrillo
Samtal: Mikaela Björkman, Cecilia Pettersson
Teknik: Klara GoligerPeter Götzlinger, Patrik Lindberg Nowotny
Mammor med barn på film: Eleftheria Gerofoka med Paris, Sara Brolund de Carvalho med Unni, Christina Silfverhielm med Leo
Historier: Föräldrar som delat med sig av sina historier. Mamma till Mamma.
Med stöd från: Konstnärsnämnden och Göteborg Stad

Foto: Sarah Schmidt

 

——————

 

The Starting Point for the work Blues Baby Blues was experiences of mentall illness during pregnancy and the first years as a parent. Through different forums Sarah Schmidt asked for stories about postpartum depression. The stories received are translated to moving images, sound, music and monolog. Three different states where given, a dream, a bodily state and a behaviour. Artists, musicians and actors have been invited to interpret their stories. The work is dedicated to a stigmatized state that is talked about too little and that far too many people experience every day.
During two days Atalante will be an exhibition space. You as an audience can visit during daytime and take part of performances/Talks during the evening. Sunday evening will be devoted to a talk about postpartum depression and Creativity.

Sarah Schmidt is an artist and curator. She works primarily with moving images as a medium, but also with installation and still images. She’s been active for a long time with Galleri Box, Golddigger Production and most recently with The Artist’s Mother Collective. Her work can be seen at Art Made This in Gothenburg at Perukmakaren, lever 5.

 

Participants:
Animation:
Sebastian Drab
Dramatized Monologues: Josefin NeldénSofia Pekkari
Construction: Christina Silverhielm
Music/Sound: Klara AnderssonViljam Nybacka
Performance: Anna EmilssonKarin Sandberg ft. Trinidad Carrillo
Talk: Mikaela Björkman, Cecilia Pettersson
Technique: Klara GoligerPeter Götzlinger, Patrik Lindberg Nowotny
Mothers with children on film: Eleftheria Gerofoka med Paris, Sara Brolund de Carvalho med Unni, Christina Silfverhielm med Leo
Stories: Parents who have shared their stories. The organisation Mamma till Mamma.
Supported by: The Swedish Arts Grants Committee and The City of Gothenburg

Photo: Sarah Schmidt