Scroll down for English.

I väntan på att kopieringsmaskinen ska bli klar uppstår ett tomrum. Tid som inte går att fånga. Stunder av väntan, total stiltje. Ineffektivitet. Vi andas ut. Vi andas in. Hjärtat. Lungorna. Musklernas fibrer. Blodets banor. Tarmarnas rörelser. 253 arbetsdagar på ett år. Tiden på kontoret är 2024 timmar. Eller 2277 om vi äter vår lunch vid skrivbordet. Väntan i kopieringsrummet är 10123 sekunder. Ljudet från papper som vänds, det skarpa ljusskenet, doften av nypåfylld toner. Trycket av betonggolvet mot våra fotsulor.
Tre konstnärer undersöker i ett nytt samarbete vår tids kontrollsamhälle och olika typer av illusioner – illusionen av arbete, illusionen av den platta organisationen, illusionen av ändamålsenlighet, illusionen av jämställdhet. I detta arbete byts galleriets ljusa rum mot teaterns mörka. Ljud, rum, ljus, film, vi själva och publiken får gestalta berättelser om arbete och längtan. Julia Boström arbetar med maktrelationer och tar ofta avstamp i dokumentärt material som intervjuer och workshops. Kristian Berglund intresserar sig för språkets begränsningar och naturens okuvliga kraft. Jesper Norda arbetar med konceptuella verk som ofta knyter an till en personlig eller poetisk berättelse.

Denna föreställning är en del av konsthelgen vi har tillsammans med Galleri 54 och Galleri Box!
Galleri Box
4 november Barrie Sutcliffe kl 18-21
5 november Harrie LiveArt kl 15-19
I båda fallen pågår performancet under hela öppningstiden med drop in
Till facebookevenemang

Galleri 54
4 november Club Antropocen vernissage kl 18-21
På Galleri 54 presenteras arbeten, filosoficafé och workshops av bildkonstnärerna Marie Bondeson, Trinidad Carrillo, Cristine Fentz, Grethe Gunneng, Johan Hallberg, Peter Hefner, Ilona Huss Walin, Frida Klingberg, Fröydi Laszlo, Björn Perborg, Gustavo Perillo Nogueira, Anneli Pihlgren, Jeanette Schaering, Nina Sinkkonen, Lars Åsling samt präst Lars van der Heeg och filosof Ingmar Meland.
Till facebookevenemang

Foto: fümms produktioner


 

While waiting for the photocopier a void appears. Time that you cannot catch. Moments of waiting, complete calmness. Inefficiency. We exhale. We inhale. The heart. The lungs. The fibers of the muscles. Blood courses. Intestinal movement. 253 work-days in a year. 2024 office hours. Or 2277 if we eat our lunch at the desk. Waiting in the copy room is 10123 seconds. The sound of paper being turned, the sharp bright light, the smell of newly refilled toner. The pressure of the concrete floor against the soles of our feet.
Together three artists are exploring the contemporary society of control and a variety of illusions – the illusion of work, the illusion of the flat organization, the illusion of effectiveness, the illusion of equality. In this work the bright room of the gallery is replaced with the darkness of the theatre. Sound, lights, film, ourselves and the audience give form to stories of work and longing. Julia Boström works with power structures and her projects are often based on documentary material such as interviews and workshops. Kristian Berglund is interested in language’s limitations and irrepressible force of nature. Jesper Norda makes conceptual works that are often linked to a personal or poetic narrative.

Photo: fümms produktioner