Scroll down for English.

Camilla & Jimmie – Fotnot till Rödluvan och Vargen 11-12/3-2016

Fotnot till Rödluvan och Vargen utforskar relationen mellan en kvinna och en man, hängivenhet och destruktion, kärlek och det okända mörkret. I detta mystiska och magiska landskap utspelar det sig ett möte – ett försök att nå varandra – där rädslan för, eller också möjligheten att förlora sig själv är central. Det finns ett flertal versioner av sagan om Rödluvan och Vargen. I denna föreställning leker och letar sig Camilla & Jimmie mellan och igenom berättelserna, för att skapa en ny berättelse, i ett försök att öppna upp för nya berättelser, nya sätt att förstå oss själva och vår egen samtid. Med en barnslig och teatral estetik tar de med publiken in i sitt hemsnickrade teatermaskineri där föremål växer upp ur marken och ut genom väggar. Kroppar tumlar omkring, och mer eller mindre igenkännliga figurer från både saga och verklighet tågar in i denna mystiska seans. Föreställningen rör sig på kanten mellan det vardagliga och det katastrofala, det goda och det onda och mellan verklighet och saga. I jakten på mening.

Camilla Vislie och Jimmie Jonasson jobbar med fysiska och visuella tablåer. Med en fascination för det öppna och mångtydiga, det långsamma och det skeva, utforskar de ett scenspråk i brytningspunkten mellan teater, dans och installation. Jimmie sågs senast på Atalante när Grusomhetens Teater gästspelade med Fjeldfuglen. Både Camilla och Jimmie har varit tillknutna Grusomhetens Teater i Oslo sedan 2006.

Medverkande
Koncept/regi/utövare/scenografi: Camilla Vislie och Jimmie Jonasson
Kompositör/musiker: Gyrid Nordal Kaldestad
Kostym: Gjøril Bjercke Sæther
Ljus: Magnus Mikaelsen
Outside Eye: Torbjørn Davidsen
Scenografisk assistans: Anja Malec, Ida Grimsgaard og Trude Johansen
Kostymassistent: Else Ciljan Jakobsen

Med stöd av: Norsk Kulturråd, Fond for Utøvende Kunstnere, Fond for Lyd og Bilde. Samproducent: Black Box Teater, Oslo.


There are several versions of the fairy tale Little Red Riding Hood. In this performance Camilla & Jimmie twiddles and search in between and through the stories, to create new stories, new ways of understanding our selves and our contemporary time. With a childly and theatrical aesthetics they bring the audience into their DIY theatre machinery where objects grow from the floor and out of the walls. Bodies tumbling around, and more or less recognizable characters from both fairy tales and the real world pops out in this strange séance. The performance is balancing between the ordinary and the catastrophic, the good and the evil and between reality and fairy tale. In the quest for meaning.

Camilla & Jimmie uses physical and visual tableaus. With a fascination for the open and ambiguous, the slow and the wry, they explore a language in the breaking point between theatre, dance and installation art.

”The dark, wet and mysteriously dream universe appears as a subconsciousness where the dark attractions are placed, and where those elements that scares us in our selves such as death, life and lust smouldres in the dark (…)
It is beautiful and thrilling (…) Indeterminate and mysteriously (…)

”They have both been working at The Theatre of Cruelty, as one recognizes on the aesthetics, at the same time I will claim they have obtained something more subtle and sublime”
Julie Rongved Amundsen, Norsk Shakespeare og Teater Tidsskrift

Credits
Concept/director/performer/set design: Camilla Vislie and Jimmie Jonasson
Composer/musician: Gyrid Nordal Kaldestad
Costume: Gjøril Bjercke Sæther
Light: Magnus Mikaelsen
Outside Eye: Torbjørn Davidsen
Set design assistent: Anja Malec, Ida Grimsgaard and Trude Johansen
Costume assistent: Else Ciljan Jakobsen
Support by: Norsk Kulturråd, Fond for Utøvende Kunstnere, Fond for Lyd og Bilde. Co-produksjon: Black Box Teater, Oslo.