Scroll down for English.

Expediente/La piel que habito bygger på det vardagliga livet i Mexiko och det aktuella politiska läget i landet. Föreställningen analyserar den effekt politik har på vardagen och skapar sitt metaforiska rörelsespråk med hänsyn till dansarnas känslor och psyke. Hur påverkas den mänskliga naturen av våra upplevelser, både medvetna och omedvetna. Expediente/La piel que habito skapades genom en arbetsprocess kompaniet, Ciudad Interior, hade i ett laboratorium. Där genomfördes forskning, improvisationer och kroppsundersökningar för att sedan mäta hur dessa element påverkades av ljudet från dagliga nyhetssändningar och politiska artiklar i kombination med de många våldssituationer som förekommer i Mexiko. Föreställningens tematik skapades sedan kring dessa element och laboratoriearbetets resultat.
Efter mångårigt arbete med bland annat The Martha Graham Company, Nina Buisson’s Dance Movement och den Mexikanska nationalbaletten grundade Alejandro Chávez Ciudad Interior, 2008. Syftet var att skapa ett kompani som integrerar olika konstnärliga discipliner i modern dans som ett incitament till förnyelse. Sedan starten har Ciudad Inetrior utmärkt sig genom ett avantgardistiskt perspektiv på det koreografiska språket.

Medverkande
Koreografi: Alejandro Chávez
Musik: Ben Frost, Dirk Haubrich, Angel de Lux, Ólafur Arnalds, samt traditionell musik ifrån mellanöstern.
Ljusdesign och projektioner: Fernando Flores
Kostym: Ángel de lux
Dansare: Irma Monterrubio, Luis Ruiz, Claudia Izquierdo, Mariano Avilés, Alejandra Barboza, María Concepción Mondragón, Cinthia Ramos och Alejandro Chavez

MERCURIO ROJO (utdrag ca:10 min)

Under sitt besök på Atalante kommer Ciudad Interior även att visa ett utdrag ur sin kommande föreställning Mercurio Rojo.
Visningen sker i anslutning till Expediente/La piel que habito.

Koreografi: Alejandro Chávez
Musik: G. Cassini ”Ave Maria”, G.F Händel – Xerxes-”Ombra mai fu”
Ljusdesign: Fernando Flores
Kostym: Angel de lux
Dansare: Mariano Avilés, Alejandra Barboza
Sång: Rebeca Obregón

Konstnärligt samtal
Efter lördagens föreställning av Expediente/La que habito kommer ett konstnärligt samtal att hållas mellan Alejadro Chávez och Niklas Rydén.

Ciudad Interior uppmärksammar och är tacksamma gentemot sina vänner och sponsorer som gjort föreställningen möjlig:
Christine Dadik, Rosamaria Grazini, SECRETARIA DE CULTURA-CONACULTA /CEART Centro de las Artes de Querétaro / Instituto Queretano de la Cultura y las Artes / Museo de la Ciudad-Querétaro /
Maestro Ignacio Bacca / Maestro Tonio Torres / Gabriel Horner / Christine and Steve Mauer.

Kompaniet Ciudad Interior är baserat i Querétaro, Mexiko.


Expediente/La piel que habito is based on the everyday life of Mexicans and the current political situation in the country. The performance analyses the effect politics has on everyday life in Mexico and creates it´s metaphorical movement language with respect to the feelings and psyche of the performers. How is human nature effected by our experiences, both consciously and unconsciously? Expediente/La piel que habito was created through a process that the company, Ciudad Interior, had in a laboratory. They performed research, improvisations and body examinations and then measured how these elements was effected by the audio of daily news casts and political articles along with the many situations of violence in Mexico. The thematics of the performance was then built around these elements and the result from the laboratory work. After many years working with The Martha Graham Compay, Nina Bisson’s Dance Company and the Ballet Nacional de México, Alejandro Chávez founded Ciudad Interior in 2008. The purpose was to interact different artistic disciplines into modern dance as an incentive to renewal. Since the start, Ciudad Interior, has been noticed for their avantgardistic perspective on the choreographic language.

Choreography: Alejandro Chávez
Music: Ben Frost, Dirk Haubrich, Angel de Lux, Ólafur Arnalds
and traditional Middle Eastern music
Light Design and Projections: Fernando Flores
Costume: Ángel de lux
Dancers: Irma Monterrubio, Luis Ruiz, Claudia Izquierdo, Mariano Avilés, Alejandra Barboza, María Concepción Mondragón, Cinthia Ramos and Alejandro Chavez

MERCURIO ROJO (exerpt ca: 10 min)

During their visit at Atalante Ciudad Interior will show an exerpt from their upcoming performance Mercurio Rojo. This will be in conjuction with Expediente/La piel que habito.

Choreography: Alejandrao Chávez
Music: G.Cassini ”Ave Maria”, G.F.Handel – Xerxes – ”Ombra mai fu”
Light design: Fernando Flores
Costume: Angel de lux
Dancers: Mariano Avilés, Alejandra Barboza

Artist Talk
After the Saturday performance of Expediente/La piel que habito an artist talk will be held between Alejandro Chávez and Niklas Rydén.

Ciudad Interior acknowledges and is grateful to our friends and sponsors who have made this program possible:
Christine Dadik, Rosamaria Grazini sponsors and advisers
SECRETARIA DE CULTURA-CONACULTA /CEART Centro de las Artes de Querétaro / Instituto Queretano de la Cultura y las Artes / Museo de la Ciudad-Querétaro /
Maestro Ignacio Bacca / Maestro Tonio Torres / Gabriel Horner / Christine and Steve Mauer.

The company is based in the city of Querétaro, México.