Dark Horse
Dark Horse rör sig i ett spektra av musikaliska preferenser och uttryck kretsandes kring en tvådelad kärna; kontinuitet och motrörelse. Totalt improviserad, spontant komponerad musik som oregelbundet gestaltar och ger uttryck för det vår allra innersta och innerliga ambition att uttrycka det som är, för oss, av allra största vikt.

Dark Horse är en friimproviserande pianotrio, baserad i Göteborg och Stockholm. De spelade hösten 2013 in sin debutskiva ”Dark Horse” i samband med demonproducenten Åke Linton och lanserar under våren 2015 denna genom releaseturné i Sverige och Europa. Dark Horse har gjort sig ett namn genom sitt särpräglade sound och kreativa förhållningssätt till både musiken samt i de konstnärliga processer som omger och innefattar den.
De tre individerna i Dark Horse högaktuella personligheter på den svenska jazz- och improscenen och är väl kända för sitt kreativa förhållningssätt till improvisation och komposition.

John Holmström – Piano
Alfred Lorinius – Kontrabas
Mårten Magnefors – Trummor

Special guest

A consequence of Mergence – part II är en del av en fortlöpande undersökning som går under namnet”Movement&Sound” och syftar till att undersöka möjligheterna för en sammansmältning av konstarterna musik och dans, där gränserna mellan dem dekonstrueras och omdefinieras, för att därigenom skapa ett nytt gemensamt uttryck. Med Ingeborg Zackariassen, Isabel Sörling och Linda Oláh.